Số 9 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 9 – 2019

Đăng ngày:31/12/ 2019

MỤC LỤC CONTENTS

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Anh Đức, Vũ Thị Mỹ Huệ………………………………………………….687
Phát triển diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nguyễn Hữu Giáp, Nguyễn Mậu Dũng………………………………………………………………………696
Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Song………………………………………………………………………………..705
Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch vùng đồng tháp mười trong bối cảnh hội nhập
Bùi Trọng Tiến Bảo, Quyền Đình Hà ………………………………………………………………………..715
Quản lý nhà nước đối với phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Thị Minh Hiền ………………………………………………………………..724
Giải pháp quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở miền Bắc Việt Nam
Đào Phương Hiền, Phạm Bảo Dương ……………………………………………………………………….735
Việc làm và thu nhập của hộ nông dân tham gia tập trung và tích tụ ruộng đất tại huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Hữu Nhuần, g ễn Thị Huyền Trang …………………………………..744
Phát triển sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP tại tỉnh Bắc Giang
Phạm Thị Dinh, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưởng ……………………………………………….754
Mối quan hệ giữa manh mún đất nông nghiệp và hiệu quả sản xuất trồng trọt của các hộ nông dân tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Hà, Mai Lan Phương……………………………………………..764
Phát triển tàu dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ đánh bắt xa bờ ở tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Phượng Lê, Đào Xuân Thắng, Nguyễn Xuân Định ………………………………………….771
Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Minh Đức, Tạ Văn Tuấn, Phạm Quang Hưng…………………………………………………780
Mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch của cụm du lịch Sơn Tây – Ba Vì, thành phố Hà Nội
Thái Thị Nhung, Phạm Thị Mỹ Dung…………………………………………………………………………787BÌA TẠP CHÍ KHNNVN