Số 2 - Năm 2011 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – Năm 2011

Đăng ngày:25/09/ 2017
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Ảnh hưởng của chất lượng nguyên liệu đến hàm lượng Polyphenol và hoạt tính kháng khuẩn của giống chè PH1 Influence of Material Quality to Polyphenol Content and Antibacterial Activity of Tea Variety PH1
Giang Trung Khoa, Nguyễn Thị Miền, Phạm Văn Hiển, Phạm Thị Hồng Diệu, P. Duez
258
2. Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch đến chất lượng và thời gian bảo quản quả vải thiều Effect of Harvesting Maturity on Quality and Storage Life of Litchi Fruits
Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Bích Thủy
265
3. Ảnh hưởng của chitosan đến những biến đổi hóa lý của quả nhãn sau thu hoạch Effect of Chitosan on Physical and Biochemical Changes of Longan After Harvest
Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Bích Thủy
271
4. Mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin năng lượng mặt trời dựa trên điều khiển mờ Simulation of Maximum Power Point Tracking for Solar Cells Based on Fuzzy Control
Nguyễn Viết Ngư, WANG Hong-hua, Nguyễn Xuân Trường, Võ Văn Nam, Lê Thị Minh Tâm
278
5. Chế tạo hệ thống pha chế và cung cấp dung dịch tự động sử dụng trong sản xuất rau tại các nhà lưới có mái che Design and Manufacture the Mixing and Auto Supplying Solution System Use in Greenhouses to Produce Vegetables
Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học
286
6. Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn Some Studies on a Clamping – Uprooting Unit of Cassava Harvesting Machines
Nguyễn Chung Thông, Lương Văn Vượt và Lê Minh Lư
295
7. hiết kế, chế tạo thiết bị mạ ngoài bể chi tiết dạng trục Study on Designing and Manufacturing Out-Tank Electroplating Equipment for Axle – Shaped Machine Parts
Tống Ngọc Tuấn, Phạm Vũ Thắng, Trịnh Đình Vương
308
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Huy động các khoản đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng Mobilization of People’s Contributions to Grass Root Public Finance in Rural Areas of the Red River Delta, Vietnam
Kim Thị Dung và Nguyễn Thị Hương
308
2. Thực trạng trao đổi đất nông nghiệp giữa các hộ nông dân nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Agricultural Land Transactions between Farm Households for Large-Scale Farm Development in Que Vo District – Bac Ninh Prov
Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Ninh
317
3. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Solutions for Household Economics Improvement in Quynh Phu District, Thai Binh Province
Phạm Văn Hùng
326
4. Tác động kinh tế của việc giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đối với người chăn nuôi tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Economic Impact of Pork Import Tax Reduction on Pig Raisers in Van Giang District, Hung Yen Province
Nguyễn Thị Dương Nga, Nguyễn Thị Trà, Lê Ngọc Hướng
336
NÔNG HỌC- AGRONOMY
1. Ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá Applying DNA Molecular Markers in Breeding Two Line Hybrid Rice Resistance to Bacterial Leaf Blight
Nguyễn Văn Giang, Tống Văn Hải, Phan Hữu Tôn, Nguyễn Chí Thành
191
2. Ảnh hưởng của nấm Bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa Effect of Bipolaris oryzae on Seed Germination Rate of Rice
Trần Thị Hưng, Ngô Bích Hảo
198
3. Phát hiện gen kháng bệnh bạc lá lúa Xa7, Xa21 ở các dòng bố bằng chỉ thị phân tử Detection of Bacterial Blight Resistance Genes Xa7, Xa21 in Male lines of Rice by Molecular Markers
Vũ Hồng Quảng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hoan
204
4. Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cói bông trắng Cyperus tagetiformis Lam. Study on Micropropagation of Cyperus tagetiformis Lam
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Ngọc Thị Thanh Huyền, Nông Thị Huệ, Nguyễn Tất Cảnh
211
CHĂN NUÔI, THÚ Y, NTTS
1. Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 1. Thu nhận thức ăn, tăng trọng và các phần của thân thịt Effects of Crossbreeding and Feed Supplementation on Meat Productivity of Goats in Laos: 1. Feed Intake, Live 
Bounmy Phiovankham và Nguyễn Xuân Trạch
218
2. Ảnh hưởng của allen Halothane đến khả năng sinh trưởng của lợn và sự xuất hiện tần số kiểu gen ở đời sau Effect of the Halothane Allele on Growth Performance of Pigs and its Genotype Frequencies in the Progeny
Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Bùi Văn Định, Vũ Đình Tôn, F.Farnir, P.Leroy và Đặng Vũ Bình
225
3. Thử nghiệm ương cá hồi Vân (Oncorhynchus mykiss) giai đoạn cá hương lên cá giống bằng thức ăn sản xuất trong nước Using Local Formulated Feed for Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Juveniles
Trần Đình Luân, Nguyễn Viết Vinh, Nguyễn Thị Bình, Trần Thị Nắng Thu
233
4. Đặc điểm sinh học sinh sản Sò Mồng (Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai thác tại đầm Thủy Triều – Cam Ranh, Khánh Hoà Some Reproductive Characteristics of Vasticardium flavum Caught in the Thuy Trieu Lagoon, Cam Ranh Gulf, Khanh Hoa Province
Trần Văn Phước, Ngô Anh Tuấn, Vũ Thị Nhung
241
5. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức bón phân đạm đến năng suất, chất lượng cỏ setaria Effects of Planting Density and Level of Nitrogen Fertilization on Yield and quality of setaria grass
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Dương Huyền, Bùi Thị Bích


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN