Số 1 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – 2021

Đăng ngày:18/01/ 2021

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh hóa theo tuổi phát triển của quả nhãn lồng (Euphoria longan Lamk.) trồng tại Quảng Ninh
Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh………………………………………………………………………………. 1
Ảnh hưởng phun bổ sung phân bón qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất rau ăn lá ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) và thổ sâm cao ly (Talinum paniculatum (Jacq.) tại Hà Nội
Ninh Thị Phíp, Tạ Quang Kiệt, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Phương Mai…………………… 8
Ảnh hưởng của kích thước hạt gốm xốp đến sinh trưởng và năng suất của tía tô (Perilla frutescens)
Lê Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Lộc, Chu Đức Hà, Nguyễn Việt Long,
Nguyễn Thế Hùng……………………………………………………………………………………………………… 16

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tạo phôi bò bằng thụ tinh trong ống nghiệm
Đỗ Thị Kim Lành, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Hồng
Nhung, Nguyễn Bá Trường, Sử Thanh Long, Nguyễn Văn Thành…………………………………… 25
Xác định tỷ lệ lysine tiêu hóa/năng lượng trao đổi thích hợp trong khẩu phần ăn cho lợn nái ngoại mang thai trong điều kiện chuồng hở và chuồng kín
Nguyễn Đình Tường, Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp, Trần Thị Bích Ngọc…………………………. 33
Hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của bò cái lai Brahman khi phối tinh Charolais, Droughtmaster và Red Angus nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng…………………………………………………. 42
Khoảng cách giữa quy định và thực hiện trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường,
Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân ………….. 50
Thành phần loài lớp thân mềm hai mảnh vỏ (bivalvia) ghi nhận trong rạn san hô ven bờ miền Trung Việt Nam
Bùi Minh Tuấn, Hoàng Đình Chiều, Nguyễn Kim Thoa………………………………………………… 58
Ảnh hưởng bột nghệ trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và miễn dịch của lợn con sau cai sữa
Cù Thị Thiên Thu, Đàm Thị Dung ……………………………………………………………………………… 68
Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm feline Panleukopenia Virus (FPV) ở mèo tại hà nội và vùng phụ cận
bằng phương pháp PCR
Nguyễn Thị Ngọc, Bùi Trần Anh Đào, Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Giang,
Bùi Quang Huy, Phạm Quang Hưng, Đinh Phương Nam, Lê Văn Hùng…………………………. 76

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Khả năng ứng dụng của đồ hình lưới gps theo liên kết hình sao trong xây dựng lưới địa chính
Phan Văn Khuê, Nguyễn Đức Lộc ……………………………………………………………………………… 85
Biến động theo mùa chất lượng môi trường đất tại rừng tràm Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Thanh Giao, Trần Thị Kim Hồng……………………………………………………………………. 96
Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Thành Hưng, Mai Hương Trà………………………………………………………………………. 110
Các yếu tố tác động đến giá đất ở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Trần Thái Yên, Nguyễn Thanh Trà …………………………………………………………………………… 119

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trần Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Mai………………………………….. 129
Hoạt động của hợp tác xã thủy sản tại Quỳnh Nhai, Sơn La: Thực trạng và kiến nghị
Phí Thị Diễm Hồng, Lê Thị Minh Châu…………………………………………………………………….. 140BÌA TẠP CHÍ KHNNVN