Số 5 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – 2020

Đăng ngày:18/06/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam
Trần Ngọc Hùng, Đỗ Thị Vĩnh Hằng, Nguyễn Đức Huy ……………………………………………… 315

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu phi (Eudrilus eugeniae) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh 
Hán Quang Hạnh*, Nguyễn Thị Xuân, Vũ Đình Tôn ………………………………………………….. 323
Sử dụng vỏ chanh leo, lõi ngô, bã mía trong hỗn hợp thức ăn lên men thay thế cây ngô ủ chua cho bò cái tơ tại Mộc Châu – Sơn La 
Trần Hiệp, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Hùng Sơn ………………………………………………………… 332

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại các xã biên giới huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
Nguyễn Đắc Hậu, Nguyễn Thị Vòng …………………………………………………………………………. 339
Tác động của xây dựng và phát triển khu kinh tế đến quản lý sử dụng đất tại khu kinh tế đông nam Nghệ An
Trương Quang Ngân, Nguyễn Khắc Thời, Trần Trọng Phương ……………………………………. 350

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Mô hình thí nghiệm hộp số phân nhánh công suất dùng cho máy kéo nông nghiệp
Phạm Duy Súy, Hàn Trung Dũng, Trịnh Minh Hoàng, Bùi Hải Triều …………………………… 360
Ảnh hưởng của các phương pháp xử lý nhiệt kết hợp với lên men đến hàm lượng axit gamma-aminobutyric, axit phytic và tính chất lý-hóa của sữa chua đậu nành nẩy mầm Nguyễn Đức Doan, Đỗ Thị Hà …………………………………………………………………………………. 367

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng
Nguyễn Thị Thanh ………………………………………………………………………………………………….. 378BÌA TẠP CHÍ KHNNVN