Số 5 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – 2021

Đăng ngày:26/05/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của mọt đậu đỏ Callosobruchus maculatus Fabricius
(Bruchidae: Coleoptera)
Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Bích Hoa………………………………………………………………………..577
Đánh giá đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống ngải tiên (Hedychium spp.) tại Gia
Lâm, Hà Nội phục vụ mục đích trang trí cảnh quan
Trịnh Thị Mai Dung, Vũ Văn Liết, Nguyễn Thanh Hải, Phùng Thị Thu Hà…………………….586

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Phân tích trình tự gen mã hóa glycoprotein của Avian Metapneumovirus phát hiện được ở một sốcơ sở chăn nuôi gà tại miền Bắc
Nguyễn Văn Giáp, Cao Thị Bích Phượng, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đặng Hữu Anh,
Chu Thị Thanh Hương, Vũ Thị Ngọc, Võ Văn Hiểu, Tạ Thị Kim Chung, Lê Bá Hiệp,
Lê Thị Trinh, Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Luyên……………………………….596
So sánh và đánh giá khả năng nhiễm chéo của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân lập từ cá
rô phi và cá nheo mỹ trong điều kiện thực nghiệm
Đoàn Thị Nhinh, Đặng Thị Hóa, Trần Thị Trinh, Lê Việt Dũng,
Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lụa, Trương Đình Hoài…………………605
Ứng dụng kỹ thuật pcr trong chẩn đoán Feline Herpesvirus -1 (FHV-1) ở mèo
Nguyễn Thị Ngọc, Lê Văn Phan, Ngô Thị Hạnh, Hồ Chí Lưu, Trịnh Thị Bích Ngọc,
Nguyễn Thị Yến, Lê Văn Hùng………………………………………………………………………………….616
Hiện trạng và giải pháp phát triển cá nước lạnh tại Tây Nguyên
Kim Văn Vạn, Vũ Đình Tôn, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Công Thiết, Nguyễn Thị
Phương, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Duy …………………………………..625

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng của một số loại rau ăn lá do ảnh hưởng của nước tưới
Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Thị Hằng Nga, Ngô Thị Dung …………………………………….632
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Kpă H’Men, Đặng Xuân Trung ……………………………………………643

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Xây dựng mô hình dao động thẳng đứng của liên hợp máy gieo kết hợp với bón phân cho
đậu tương
Nguyễn Chung Thông, Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên ……….652
Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn Bacillus phân lập từ nước thải làng nghề bún Phú Đô
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Lê Thị Quỳnh Chi …………………………………………………………………662
Định danh và xác định đặc điểm sinh trưởng của chủng vi khuẩn lam Arthrospira platensis
phân lập từ hồ Văn Quán
Nguyễn Đức Bách, Chu Đức Hà, Vũ Lê Diệu Hương, Phí Thị Cẩm Miện………………………672

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan về tiềm năng ứng dụng của yếu tố phiên mã NAC trong cải thiện đặc tính chống chịu ở cây trồng
Phạm Công Tuyên Ánh, Chu Đức Hà, Lê Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hữu Kiên,
Phạm Phương Thu, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Đức Bách, Nguyễn Văn Lộc………………684
Sử dụng côn trùng làm thức ăn chăn nuôi: Xu hướng và triển vọng
Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Thị Xuân, Hán Quang Hạnh, Vũ Đình Tôn…………………………695
Đặc điểm sinh học, giá trị dinh dưỡng, phương pháp thu hoạch, chế biến và sử dụng một số loài giun đất làm thức ăn chăn nuôi
Hán Quang Hạnh, Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Thị Xuân, Vũ Đình Tôn…………………………705BÌA TẠP CHÍ KHNNVN