Số 6 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – 2023

Đăng ngày:27/06/ 2023

MỤC LỤC – CONTENTS

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thực trạng phát triển sản xuất táo Sơn tra trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Thu Trang
…………………………………………………………………………………………………………..673
Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp đô thị và bài học cho Việt Nam
Nguyễn Hữu Nhuần, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lý …………………………………….. 684
Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Bùi Thị Khánh Hòa, Nguyễn Đăng Học …………………………………………………………………… 695
Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của logistics thu hồi tới phát triển bền vững
Hàn Huyền Hương, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Dương Nga …………………………………..706
Tăng cường đào tạo lao động phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội
Nguyễn Phượng Lê, Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thiêm ……………………………………….718
Liên kết trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Giang Hương, Phạm Văn Hùng ……………………………………………………………………………….729
Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau của hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Xuân Định, Nguyễn Mậu Dũng …………………………………………………………………….739
Tổng quan một số tiếp cận nghiên cứu về kiểm soát quản trị hợp tác xã nông nghiệp trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam
Trần Thế Cường, Nguyễn Hữu Nhuần, Trần Đình Thao ……………………………………………. 748
Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Phương, Hà Thị Hồng Yến, Phạm Văn Hùng ……………… 761
Tổng quan về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn chứng nhận
Đỗ Huy Thiệp, Phạm Bảo Dương …………………………………………………………………………… 771
Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và những cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch nông nghiệp ở Việt Nam
Nguyễn Thọ Quang Anh, Trần Đình Thao, Nguyễn Hữu Nhuần …………………………………..783
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng cà rốt theo tiêu chuẩn xuất khẩu của hộ nông dân trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thị Huyền Trang, Ninh Xuân Trung, Ngô Thị Thuận …………………………………….. 794BÌA TẠP CHÍ KHNNVN