Số 12 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.CHUYỂN GEN XA7 KHÁNG VI KHUẨN BẠC LÁ VÀO DÒNG PHỤC HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN LÚA LAI HAI DÒNG
Dương Đức Huy1*, Nguyễn Văn Hoan2
1859
2.NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI CỦA QuẢ CHÔM CHÔM (NEPHELIUM LAPPACEUML.) SAU THU HOẠCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Thạch Thị Ngọc Yến1*, Nguyễn Văn Phong2
1868
3.PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG ĐẬU CÔ VE BẰNG CHỈ THỊ HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR
Phạm Thị Ngọc1*, Nguyễn Quốc Trung2, Vũ Văn Liết1
1874
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐiỂM SINH HỌC CỦA ESCHERICHIA COLI TRÊN VỊT BẦU VÀ VỊT ĐỐM TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Đặng Thị Vui1, Nguyễn Bá Tiếp2*
1894
2.ẢNH HƯỞNG CỦA KiỂU CHUỒNG NUÔI ĐẾN NỒNG ĐỘ CORTISOL CỦA LỢN CAÁ HẬU BỊ NUÔI THEO NHÓM
Nguyễn Thị Phương Giang1*, Hán Quang Hạnh1, Vũ Tiến Việt Dũng2, Phạm Kim Đăng1, Vũ Đình Tôn1
1903
3.ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ DỊ HÌNH CỦA Ấu TRÙNG CÁ CHIM CÂY VÀNG TRAHINOTUS BLOGCHII
Trần Thị Mai Hương1*, Nguyễn Thị Niên2, Đàm Thị Mỹ Chinh1, Lê Văn Khôi1, Nguyễn Hữu Ninh1
1912
4.NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC TRÊN LỢN CON CỦA CHÚNG VIRUS PRRS HUA 02 ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI MiỀN BẮC ViỆT NAM
Lê Thị Toan1, Nguyễn Thị Lan1*, Phạm Công Hoạt2, Nguyễn Thị Ngọc1, Nguyễn Thị Hoa1
1919
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN
Đỗ Văn Nhạ1*, Nguyễn Thị Phong Thu2
1934
2.ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN
Cao Trường Sơn*, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên
1945
3.ĐÁNH GIÁ SỢ BỘ RỦI RO MÔI TRƯỜNG DO TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ NAM LĨNH, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN
Trần Quốc Việt1, Đinh Tiến Dũng1, Nguyễn Thu Hà2*, Nguyễn Trường Sơn2
1956
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC ĐỂ HÀN THÉP HỢP KIM THẤP ĐỘ BỀN CAO Q345B
Nguyễn Hữu Hưởng*, Tống Ngọc Tuấn
1964
2.CHIẾT TÁCH VÀ KHẢO SÁT ĐỘ BỀN CỦA CHẤT MÀU CROCIN TỪ QUẢ DÀNH DÀNH
Nguyễn Thị Thanh Thủy1*, Nguyễn Thị Hiến2
1978
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.XÂY DỰNG VÀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC TRANG TRẠI SẢN XUẤT GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Thị Thu Trang1*, Nguyễn Quốc Chỉnh1, Vũ Quốc Hưng2
1986


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN