Số 3 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.DEVELOPMENT OF RICE LINES (Oryza sativa L.) TOLERANT TO SUBMERGENCE VIA Sub1 GENE INTRODUCTION INTO LANDRACES AND ELITE BREEDING LINES
Nguyen Thi Lang1*, Nguyen Thanh Hoa1, Pham Thi Thu Ha1, Nguyen Van Hieu1, Nguyen Ngoc Huong1, Bui Chi Buu2, Russell Reinke3,4, Tran Bao Toan5, Abde
307
2.EFFECTS OF SALINITY STRESS ON GROWTH AND YIELD OF QUINOA (Chenopodium quinoa Willd.) AT FLOWER INITIATION STAGES 
Nguyen Viet Long
321
3.EVALUATION OF PURPLE WAXY CORN LINES FOR HYBRID VARIETY DEVELOPMENT
Pham Quang Tuan1, Nguyen The Hung2, Nguyen Viet Long2, Nguyen Thi Nguyet Anh1, Vu Van Liet2*
328
4.ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÂU ĐỤC THÂN CÓI Bactra venosana Zeller (Lepidoptera: Tortricidae) 
Nguyễn Phạm Hùng1*, Nguyễn Văn Chí2, Đỗ Xuân Đạt2, Nguyễn Nam Hải2, Thế Thành Nam2, Phạm Thị Vượng2, Hồ Thị Thu Giang3
338
5.HIỆU QUẢ CỦA BÓN ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU ĐẠM CỦA CÂY MÍA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Quốc Khương2*, Nguyễn Kim Quyên1, Ngô Ngọc Hưng2
346
6.ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ COLCHICINE ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO ĐA BỘI Ở HÀNH CỦ (Allium cepa L., Aggregatum group)
Trần Thị Minh Hằng1*, Phạm Thị Minh Phượng1, Nguyễn Thanh Tuấn1, Phan Thị Ngấn2
360
7.ẢNH HƯỞNG CỦA KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN NGHỆ AN
Phan Thị Thu Hiền1*, Nguyễn Đình Vinh2, Phạm Văn Chương3
367
8.ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG NGẢI CỨU TRONG ĐIỀU KIỆN THU HÁI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Ninh Thị Phíp*, Nguyễn Thị Thanh Hải
377
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI HÀU CỬA SÔNG (Crassostrea rivularis) TRONG BÈ Ở TỈNH BẠC LIÊU
Phạm Minh Đức1*, Trần Thị Thu Thảo1, Trần Ngọc Tuấn2
384
2.KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ RI VÀ CON LAI (RI-SASSO-LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI TẠI AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
Nguyễn Bá Mùi*, Phạm Kim Đăng
392
3.BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENDO-1,4-β-XYLANASE CHỊU NHIỆT, HOẠT ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT NHẰM ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Đặng Thị Kim Anh1, Thân Thị Hương1, Nguyễn Thanh Thủy1, Đặng Tất Thành1, Vũ Nguyên Thành1*, Lisbeth Cecilia Olsson2
400
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Hồ Huy Thành1, Đào Châu Thu2, Trần Quốc Vinh3*
409
2.TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ
Phan Văn Khuê1*, Nguyễn Văn Dung1, Nguyễn Xuân Thành2
422
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.PREDICTION MODELS FOR COLOUR CHANGES IN ORANGE FLESHED SWEET POTATO (Ipomoea batatas L. Lam.) DURING HOT AIR DRYING
Le Canh Toan, Hoang Quoc Tuan*
432
2.SOIL ORGANIC MATTER DETERMINATION USING WIRELESS SENSOR NETWORKS
Nguyen Van Linh
439
3.XÁC ĐỊNH TUỔI SINH HỌC CHO GIỐNG CÀ CHUA SAVIOR TRỒNG VỤ XUÂN HÈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH
Trần Thị Định*, Trần Thị Lan Hương
451
4.ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT LỰA CHỌN ĐẶC TRƯNG CHO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI BIỂU HIỆN GEN
Phan Thị Thu Hồng*, Nguyễn Thị Thủy
461
5.THUẬT TOÁN MỚI ĐIỀU CHỈNH TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TẦNG
Nguyễn Thị Hiên*, Nguyễn Văn Đạt
469
6.THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA ĐỒNG TIỀN TRONG NHÀ LƯỚI
Ngô Trí Dương*, Nguyễn Văn Điều
477
7.TẠO CẢM BIẾN TỪ NANO VÀNG VÀ ADN CHỨC NĂNG ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH ION THỦY NGÂN TRONG NƯỚC 
Đồng Huy Giới1*, Bùi Thị Thu Hương1, Phí Thị Cẩm Miện1 Nguyễn Thị Thúy Hạnh1, Đỗ Đức Nam2
491


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN