Năm 2017 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2017
08/02/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA Trichoderma asperellum ĐỐI VỚI TÁC NHÂN GÂY BỆNH CÂY CÓ NGUỒN GỐC TRONG ĐẤT Isolation and Evaluation of Antagonistic Ability of Trichoderma …

Số 11 – Năm 2017
09/01/2018

NÔNG HỌC AGRONOMY 1 MORPHOLOGY AND AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF SOME MORNING GLORY Ipomoea spp.) ACCESSIONS Dương Thị Duyên, Ninh Thị Phíp, Nguyễn Tất Cảnh, Bùi Thế Khuynh 1467 2 ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ ĐA …

Số 10 – năm 2017
11/12/2017

NÔNG HỌCAGRONOMY 1 XÁC ĐỊNH DANH TÍNH NẤM Chaetomium cupreum và Chaetomium globosum TRÊN ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUÂ CÓ MÚI TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM Nguyễn Thế Quyết1*, Kasem Soytong2, Hà Viết Cường3 1323 …

Số 9 – Năm 2017 – English
30/10/2017

AGRONOMY 1 GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF MUGWORT (Artemisia vulgaris L.)  TO DIFFERENT IRRIGATION FREQUENCIES Ninh Thi Phip*, Nguyen Thi Thanh Hai, Bui The Khuynh 1127 ANIMAL AND AQUACULTURE SCIENCE, VETERINARY 1 NITROGEN WASTE IN …

Số 8 – Năm 2017
27/10/2017

NÔNG HỌC 1 CHỌN LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA DÒNG TỰ PHỐI NGÔ NẾP CHẤT LƯỢNG VỎ HẠT MỎNG DỰA TRÊN KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ Trần Thị Thanh …

Số 7 – Năm 2017
27/10/2017

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1 KHÂO SÁT HÀM LƯỢNG HORMONE ESTROGEN VÀ PROGESTERONE TRÊN CHÓ VIÊM TỬ CUNG CÓ MỦ (PYOMETRA) TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ …

Số 6 – Năm 2017
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM, LÂN, KALI VÀ THỜI ĐiỂM BÓN THÚC ĐẾN NĂNG SuẤT CỦA ĐẬU XANH GIEO TRỒNG Ở VÙNG ĐẤT CÁT VEN BiỂN THANH HÓA Nguyễn Thế Anh1*, …

Số 5 – Năm 2017
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẤT, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM ĐỊA SÂM Coprinus comatus (O. F. Muller.) Phạm Thị Thu1*, Lê Văn Vẻ1, Nguyễn …

Số 4 – Năm 2017
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. LỰA CHỌN THỜI VỤ CHO HAI GIỐNG LÚA NẾP KHẨU PÁI VÀ KHẨU LƯỜNG VÁN – ĐẶC SẢN CỦA TỈNH TUYÊN QUANG Nguyễn Thị Lân 319 2. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ …

Số 3 – Năm 2017
25/09/2017

AGRONOMY 1. NITROGEN APPLICATION LEVELS AFFECT ROOT SYSTEM DEVELOPMENT OF RICE UNDER WATER DEFICIT CONDITIONS Tran Thi Thiem1, Yamauchi Akira2 181 2. EFFECT OF INORGANIC NITROGEN FORMS AND CONCENTRATIONS ON GROWTH OF RICE GENOTYPES UNDER …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN