Số 1 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – 2022

Đăng ngày:04/01/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Kết quả chọn tạo dòng lúa thuần triển vọng bằng phương pháp đột biến phóng xạ tia gamma (Co60)
Nguyễn Thị Miền, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Văn Quang …………………………………………….1
Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt đến khả năng nhân giống cây Mã tiền lông (Strychnos ignatii Berg.) tại Thái Nguyên
Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Hoàng Chung, Hà Đức Mạnh, Nguyễn Thế Cường ………………….. 11
Đặc điểm sinh học của bọ phấn trắng Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) trên 4 giống sắn
Lê Ngọc Anh, Nguyễn Đức Khánh, Hồ Thị Thu Giang ………………………………………………….18

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Sử dụng một số hàm hồi quy phi tuyến tính mô tả sinh trưởng của gà F1 (Hồ × Lương Phượng)
Hà Xuân Bộ, Đặng Thuý Nhung ………………………………………………………………………………..24
Phân bố ấu trùng, cá con thuộc bộ cá kìm (Beloniformes) ở cửa Ba Lạt, Bắc Việt Nam
Tạ Thị Thủy, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Nga,
Trần Đức Hậu ……………………………………………………………………………………………………….. 34
Nghiên cứu nuôi cá rô phi bằng đậu tằm (Vicia faba) tạo sản phẩm cá giòn
Trần Thị Nắng Thu, Mai Văn Tùng, Nguyễn Công Thiết, Trịnh Đình Khuyến,
Đỗ Thị Ngọc Anh ……………………………………………………………………………………………………..47
Khả năng sinh trưởng của gà Mía mang đa hình của gen insulin và growth hormone
Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu Đoàn …………………… 56

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Ảnh hưởng của thực hiện xây dựng nông thôn mới đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thuỷ lợi huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Vũ Thị Xuân, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang ………………………………………………………….65

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Phân lập, xác định vi khuẩn gây bệnh thối mềm trên lan phi điệp (Dendrobium anosmum) và đánh giá hiệu quả ức chế của một số chủng xạ khuẩn
Phạm Hồng Hiển, Diêm Đăng Trường, Dương Văn Hoàn, Trần Thị Đào,
Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Xuân Cảnh ………………………………………………………………………… 74
Ảnh hưởng của sodium nitroprusside đến quá trình chín và chất lượng trái xoài “Nam Dok Mai Si Thong”
Trần Thị Thùy Linh, Trần Hồng Quân ………………………………………………………………………..82

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Thực trạng công tác kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Vũ Thị Hải, Phí Thị Diễm Hồng, Nguyễn Văn Phương …………………………………………………89

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan phương pháp đánh giá kiểu hình hiệu năng cao trên cây trồng: Tiến trình phát triển và tiềm năng ứng dụng cho Việt Nam
Nguyễn Trung Đức, Phạm Quang Tuân, Nguyễn Thị Nguyệt Anh,
Nguyễn Văn Mười, Phùng Danh Huân, Vũ Hải, Trần Văn Quang,
Vũ Thị Xuân Bình, Vũ Văn Liết ………………………………………………………………………………….98
Sở hữu đất đai: Tổng quan kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam 
Đỗ Kim Chung, Lưu Văn Duy, Lê Thị Thu Hương ……………………………………………………..113
Tổng quan về những tiến bộ và triển vọng trong chọn tạo giống lúa chống chịu điều kiện bất lợi nhờ công nghệ CRISPR/Cas9
Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng, Chu Đức Hà, Hà Thị Quyến,
Phạm Phương Thu, Phùng Thị Thu Hương, Lê Thị Ngọc Quỳnh,
Nguyễn Quốc Trung, Đồng Huy Giới, Nguyễn Thanh Hải, Ninh Thị Thảo ……………………123BÌA TẠP CHÍ KHNNVN