Số 1 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA Artemia franciscana VĨNH CHÂU 
Dương Thị Mỹ Hận*, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh
1
2.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH , KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ NHIỀU NGÓN NUÔI TẠI RỪNG QUỐC GIA XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ 
Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Vũ Thị Thuý Hằng, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn*
10
3.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VACXIN VÔ HOẠT CARÊ CHẾ TỪ CHỦNG CDV-VNUA-768 TRÊN CHÓ THÍ NGHIỆM
Trần Văn Nên*, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Hữu Nam
21
4.ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG DẦU BÔNG ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN TỪ DẠ CỎ CỦA BÒ SỮA
Trần Hiệp1*, Phạm Kim Đăng1, Chu Mạnh Thắng2
28
5.ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NGÀNH RƯỢU CỒN ĐỂ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI VIỆT NAM
Từ Việt Phú1*, Phạm Kim Đăng2, Nguyễn Công Oánh3, Chu Kỳ Sơn1
36
6.ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC THAY THẾ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) BẰNG THÂN LÁ CÂY ĐẬU MÈO (Mucuna pruriens) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN THU NHẬN, TIÊU HÓA THỨC ĂN VÀ CHUYỂN HÓA NITƠ TRÊN DÊ
Ngô Thị Thùy*, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Mai
46
7.XÁC ĐỊNH BỆNH GIUN ĐŨA Ở MÈO (Toxocariasis) TẠI VIỆT NAM DO LOÀI MỚI Toxocara malaysiensis GÂY RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CHUỖI GEN VÀ PHÂN TÍCH PHẢ HỆ
Lê Thanh Hòa1, Nguyễn Thị Khuê1, Nguyễn Thị Bích Nga1, Đỗ Thị Thu Thúy2, Nguyễn Thị Lan Anh2
54
8.THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA CÁ TRẮM ĐEN (Mylopharyngodon piceus) GIAI ĐOẠN GIỐNG
Kim Văn Vạn*, Đoàn Thị Nhinh, Trịnh Thị Trang
63
9.KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, ĐỘ DÀY MỠ LƯNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI CÔNG TY LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO
Đoàn Phương Thuý1*, Phạm Văn Học2, Trần Xuân Mạnh2, Lưu Văn Tráng2, Đoàn Văn Soạn1, Vũ Đình Tôn3, Đặng Vũ Bình3
70
10.ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BÃ RƯỢU LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN NÔNG HỘ TẠI BA TỈNH PHÍA BẮC
Nguyễn Công Oánh1*, Phạm Kim Đăng2, Vũ Đình Tôn1,2, Hornick Jean-Luc3
79
11.A SURVEY ON SOURCE OF AGRICULTURAL PRODUCT AND BY-PRODUCT IN PHITSANULOK PROVINCE FOR UTILIZATION AS ROUGHAGE FOR RUMINANT
N. Laorodphan, T. Sangseeda, D. Sang-arun, J. Tepsutin, S. Yaemkong, P. Rattanapradit
87
12.POTENTIAL USE OF BY-PRODUCTS FOR ANIMAL FEED FROM CASSAVA IN VIET NAM
Tu Viet Phu1*, Nguyen Thi Thao1, Chu Ky Son1, Luong Hong Nga1, Nguyen Thi Hoai Duc1, Bennett Ben2, Naziri Diego2, Tomlins Keith2, To Kim Anh1
93
13.MEAT QUALITY COMPARISON BETWEEN FAST GROWING BROILER ROSS 308 AND SLOW GROWING SASSO LAYING MALES REARED IN FREE RANGE SYSTEM
Nguyen Duy Hoan*, Mai Anh Khoa
101
14.DIETARY SUPPLEMENTATION OF OIL AND NON-PROTEIN NITROGEN TO MITIGATE METHANE EMISSIONS FROM GROWING CATTLE
Tran Hiep1*, Dang Vu Hoa2, Pham Kim Dang1, Nguyen Ngọc Bang1, Nguyen Xuan Trach1
109
15.EFFECT OF FIBRE LEVEL AND FIBRE SOURCE ON NITROGEN AND PHOSPHORUS EXCRETION, AND HYDROGEN SULPHIDE, AMMONIA AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM PIG SLURRY
Tran Thi Bich Ngoc1*, and Pham Kim Dang2
119
16.REVIEW: PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS, NUTRITION REQUIREMENTS AND SOME CONSIDERATIONS WHEN FEEDING BEEF COWS 
Nguyen Ngoc Bang*, Tran Hiep, Pham Kim Dang, Nguyen Thi Duong Huyen, Nguyen Xuan Trach
130


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN