Số 10 - 2019 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 10 – 2019

Đăng ngày:28/02/ 2020

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý hệ thống cây xanh trong trường trung học cơ sở thuộc quận Hà Đông, Hà Nội
Bùi Ngọc Tấn …………………………………………………………………………………………………………799

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của áp dụng thực hành vệ sinh tốt (GHP) trong phân phối đến vệ sinh an toàn thực phẩm thịt lợn
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng …………………………………….809
Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019
Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Cao Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Bích,
Nguyễn Hữu Huân, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ……………………………………………………………………….816

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi bằng tảo bám trên vật liệu lọc
Nguyễn Thị Thu Hà, Hồ Thị Thúy Hằng, Đỗ Phương Chi, Đinh Tiến Dũng,
Trịnh Quang Huy ……………………………………………………………………………………………………826

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân trên địa bàn quận long biên về chất lượng
dịch vụ của website Sendo.vn

Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Thu Hà, Trần Thanh Huyền……………….835
Mô hình liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn của hội đồng quản lý rừng (FSC) tại tỉnh Tuyên Quang
Đỗ Hải Yến, Nguyễn Tuấn Sơn …………………………………………………………………………………847
Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hòa Bình
Trần Tuấn Sơn, Hồ Ngọc Ninh …………………………………………………………………………………857
Sự tham gia của người dân vào dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – giai đoạn 2: Trường hợp xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Đỗ Thị Nhài, Bạch Văn Thủy, Trần Nguyên Thành……………………………………………………..871
Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Lê Thị Xuân, Đặng Thị Phương Hoa, Vũ Ngọc Huyên…………………………………………………881BÌA TẠP CHÍ KHNNVN