Số 3 - Năm 2009 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2009

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Xác định thời vụ và liều l¬ượng phân đạm cho ngô lai tại vùng đồng bằng Viên Chăn
Kham tom Van tha nou vong, Nguyễn Thế Hùng, Mai Xuân Triệu
219
2.Ảnh hưởng của việc sử dụng phân viên nén kết hợp với chế phẩm phân bón lá Komix đến sinh trưởng và năng suất giống ngô LVN4
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Tất Cảnh
225
3.Ảnh hưởng của bón natri silicat lỏng phối hợp phun natri humat lên lá đến sinh trưởng,phát triển và năng suất lúa Hương thơm số 1 trồng trên một số nền đạm
Mai Thị Tân, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Thị Thanh, Hà Thị Thắm
232
4.Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và năng suất chất xanh của cây đậu biếc (Clitoria ternatea L.) trong điều kiện vụ đông tại Gia Lâm – Hà Nội
Trần Thị Thiêm, Chu Anh Tiệp, Thiều Thị Phong Thu
239
CHĂN NUÔI – THỦY SẢN – THÚ Y
1.Sản lượng và chất lượng phân gà công nghiệp trước và sau khi xử lý
Bùi Hữu Đoàn
245
2.Ảnh hưởng của tia cực tím đến khả năng sản xuất của gà broiler 5 – 10 tuần tuổi
Trần Đình Đông, Bùi Hữu Đoàn
253
3.Đánh giá sinh trưởng của bò cái Holstein Friesian (HF) và con lai F1, F2, F3 (HF x lai Sind) nuôi tại Lâm Đồng
Trần Quang Hạnh, Đặng Vũ Bình
262
4.Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PIDU)
Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy
269
5.Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum perpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk
Lê Hoa, Bùi Quang Tuấn
276
6.Phân tích gen M mã hoá protein màng của virus gây bệnh “tai xanh” tại Việt Nam và so sánh với các chủng của Trung Quốc và thế giới
Lê Thanh Hòa, Lê Thị Kim Xuyến, Đoàn Thị Thanh Hương, Trần Quang Vui, Phạm Công Hoạt và Nguyễn Bá Hiên
282
7.Khả năng tăng trọng và cho thịt của bò lai Sind, F1(Brahman x lai Sind) và F1 (Charolais x lai Sind) nuôi vỗ béo tại Đắk Lắk
Phạm Thế Huệ, Đinh Văn Chỉnh, Đặng Vũ Bình
291
8.Thay thế thức ăn tinh bằng hỗn hợp chế biến từ thân, lá đậu nho nhe (Phaseolus calcaratus) và thân, ngọn, lá sắn khô cho bê đực
Nguyễn Thị Tú, Đặng Thái Hải, Chu Mạnh Thắng
299
9.Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt Ross 308 và ISA màu nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
Trương Hà Thái, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Giáp, Chu Thị Thanh Hương
306
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1.Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Thị Vòng, Trần Thị Giang Hương
314
2.Ảnh hưởng của sắt (II) sunphat đến quá trình xử lý phốt pho và nitơ trong hệ thống thiếu khí – hiếu khí
Đỗ Khắc Uẩn, Rajesh Banu, Ick-Tae Yeom
323
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
1.Ảnh hưởng của điều kiện rấm chín tới một số thành phần hóa học chính trong quả hồng Nhân Hậu
Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hoàng Lan
332
2.Ảnh hưởng của quá trình sấy malt thóc đến hoạt tính của enzyme
Nguyễn Thạch Minh, Trịnh Xuân Ngọ
340
3.Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của một số n-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- β -D-galactopyranozyl) thiosemicacbazon benzandehit thế
Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Thành
348
KINH TẾ XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay
Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Thu
354
2.Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam
Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Thu
362
3.Các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: Thực trạng và giải pháp
Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Thị Thuỷ
368
4.Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản xuất ngô và đậu tương làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam
Nguyễn Tuấn Sơn


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN