Số 2 - 2018 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – 2018

Đăng ngày:15/05/ 2018

NÔNG HỌC
AGRONOMY

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA NHỆN BẮT MỒI Paraphytoseius cracentis (ACARI: PHYTOSEIIDAE) NUÔI TRÊN HAI VẬT MỒI KHÁC NHAU
Nguyễn Đức Tùng, Patrick De Clercq…………………………………………………………………………………………………… 95

ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (Arachis hypogaea L.) CHỊU HẠN Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON
Phạm Văn Cường, Đinh Mai Thùy Linh, Hà Thị Quỳnh, Trần Anh Tuấn………………………………………………….. 105

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

THỰC TRẠNG VỆ SINH TẠI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ LỢN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Trạch, Phạm Kim Đăng………………………………………………………………. 113

NUÔI THƯƠNG PHẨM HÀU Crassostrea belcheri CÓ NGUỒN GIỐNG KHÁC NHAU TRONG KÊNH DẪN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH CÀ MAU
Ngô Thị Thu Thảo, Trần Cẩm Loan……………………………………………………………………………………………………… 123

ẢNH HƯỞNG SỐC ĐỘ MẶN TRONG GIAI ĐOẠN THẢ GIỐNG LÊN SINH TRƯỞNG CỦA TÔM SÚ (Penaeus monodon) ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC
Huỳnh Thanh Tới, Nguyễn Thị Hồng Vân…………………………………………………………………………………………….. 132

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

SO SÁNH TÍNH KHẢ THI CỦA HAI KIỂU THIẾT KẾ MÁNG CẠN VÀ KHAY TRỒNG RAU TRONG HỆ THỐNG TRỒNG CÂY THỦY CANH VÀ NUÔI CÁ TÍCH HỢP
Lê Nguyễn Anh Duy, Lê Trần Tiểu Trúc, Nguyễn Thị Bé Ly,
Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Triệu Thị Thúy Vi, Ngô Thụy Diễm Trang………………………………………………………… 141

XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÁT THẢI CỦA MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Phạm Châu Thuỳ, Đỗ Thị Mai, Nghiêm Trung Dũng……………………………………………………………………………… 152

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN SƠ CẤP CHO HỆ THỐNG NEO GIỮ LIÊN HỢP MÁY VẬN XUẤT GỖ RỪNG TRỒNG VÙNG ĐỒI NÚI CÓ ĐỘ DỐC CAO
Bùi Hải Triều, Nguyễn Công Thuật, Mai Hoàng Long…………………………………………………………………………….. 161

TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH SẤY BÃ CÀ CHUA LÀM NGUYÊN LIỆU ĐỂ THU NHẬN LYCOPEN
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Quyên,
Trần Thị Nhung, Nguyễn Ngọc Cường, Trần Thị Định………………………………………………………………………….. 168

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

VAI TRÒ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Thị Mai Hồng…………………………………………………………………………………………… 176

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga, Nguyễn Quốc Oánh……………………………………………………………… 186

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN