Giới thiệu về Tạp chí - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Giới thiệu về Tạp chí

Đăng ngày:22/08/ 2015
bia tap chi

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam Journal of Agricultural Sciences- VJAS) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp được xuất bản lần đầu tiên năm 1963. Tạp chí trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (Giấy phép xuất bản số 87/GP-BTTTT ngày 17/3/2003);  Tạp chí Khoa học và Phát triển (Giấy phép xuất bản số 1124/GP-BTTTT ngày 25/6/2012). Năm 2016, Tạp chí được đổi tên thành Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Giấy phép xuất bản số 148/GP-BTTTT ngày 29/3/2016). Tạp chí có chỉ số ISSN 1859-0004.

Tạp chí được xuất bản định kỳ 12 số/năm bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để công bố những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước về các ngành khoa học nông nghiệp và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. Tạp chí cũng chuyển tải các thông tin về kết quả nghiên cứu nông nghiệp trong và ngoài nước thông qua các bài viết tổng hợp và tin tức hoạt động khoa học công nghệ.

Ban biên tập và đội ngũ phản biện của Tạp chí gồm các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực đăng tải của Tạp chí.

Các bài báo khoa học đăng trong Tạp chí được viết theo định dạng chuẩn của các tạp chí khoa học có danh tiếng trên thế giới. Mỗi bài báo đều được thẩm định qua ít nhất 2 phản biện độc lập đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu và cơ quan quản lý liên quan trong và ngoài nước.

Với mong muốn đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tạp chí mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự cộng tác của các nhà khoa học, sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.BÌA TẠP CHÍ KHNNVN