Số 11 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – Năm 2017

Đăng ngày:09/01/ 2018
NÔNG HỌC
AGRONOMY
1MORPHOLOGY AND AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF SOME MORNING GLORY Ipomoea spp.) ACCESSIONS
Dương Thị Duyên, Ninh Thị Phíp, Nguyễn Tất Cảnh, Bùi Thế Khuynh
1467
2ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NGUỒN VẬT LIỆU ĐẬU XANH (Vigna Radiata (L.) Wilczek)
Vũ Thị Thúy Hằng, Trần Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Chinh, Lê Thị Hồng Hạnh, Lê Huy Nam, Nguyễn Ngọc Tuấn
1477
3ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƢỢNG ĐẠM BÓN KHÁC NHAU ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN DÒNG BỐ MẸ CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI ĐƠN VNUA69
Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Việt, Vũ Thị Bích Hạnh, Trần Thị Thanh Hà, Dương Thị Loan, Hoàng Thị Thùy, Vũ Văn Liết.
1490
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL AND AQUACULTURE SCIENCE, VETERINARY
1NUÔI KẾT HỢP CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) VÀ RONG CÂU (Gracilaria sp.) VỚI CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁC NHAU
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Phát Đạt, Trần Ngọc Hải
1499
2SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC SINH SẢN CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita) VÀ ỐC LÁC (Pila gracilis) THU TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Ngô Thị Thu Thảo, Lê Văn Bình.
1509
3NGHIÊN CỨU SỰ LƯU HÀNH CỦA LOÀI VIRUS MỚI (PORCINE CIRCOVIRUS 3 – PCV3) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
Phạm Hồng Quân, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phạm Công Hoạt và Huỳnh Thị Mỹ Lệ.
1520
4BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU GIUN TRÒN KÝ SINH Ở MỘT SỐ LOÀI CÁ BIỂN VEN BỜ TỈNH QUẢNG BÌNH
Hoàng Văn Hiền1, Nguyễn Văn Hà , Hà Duy Ngọ, Nguyễn Văn Đức
1529
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
1NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN GIÂM HOM TRÀ HOA VÀNG
Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thị Huyền, Trần Việt Hà
1539
2ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ CHỦNG NẤM SÒ (Pleurotus spp.) TRÊN RƠM RẠ
Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Luyện, Trần Đông Anh, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Ngọc
1547
3TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CÓ MỘT SỐ HOẠT TÍNH SINH HỌC ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO GIA SÚC NHAI LẠI
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Lưu Thị Thùy Dương .
1556
4ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ BIẾN ĐỘNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA LAY ƠN (Gladiolus sp.)
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông, Vũ Đình Hòa
1565
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT
1PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THAM GIA LIÊN KẾT NHÓM HỘ TRỒNG RỪNG CÓ CHỨNG CHỈ TẠI TỈNH QUẢNG NAM VÀ BÌNH ĐỊNH
Nguyễn Gia Kiêm, Hoàng Liên Sơn, Lê Trọng Hùng
1575
2MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO
Đỗ Minh Thu, Nguyễn Viết Đăng
1584


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN