Số 7 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – 2023

Đăng ngày:11/07/ 2023

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng lượng phân đạm đến hàm lượng và chất lượng dầu cám gạo của dòng lúa
Japonica có vỏ lụa dày

Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền , Nguyễn Thị Quyên,
Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Khoa, Phạm Văn Cường ………………………………………. 805
Ảnh hưởng của phân kali đến năng suất và chất lượng đương quy nhật bản (Angelica acutiloba (Sieb.et Zucc.) Kitagawa) trồng tại Phú Thọ
Phạm Thanh Loan ………………………………………………………………………………………………….813
Đặc điểm sinh học và phòng chống sinh học nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense gây
bệnh héo vàng chuối

Lê Thị Loan, Nguyễn Tuấn Vũ, Vũ Đăng Toàn, Nguyễn Đức Huy ………………………………. 821

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Yucca đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila polita)
Ngô Thị Thu Thảo, Đặng Văn Danh, Lê Văn Bình……………………………………………………..834
Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp khai thác đến chất lượng tinh lợn bản đông lạnh trong tạo phôi lợn in vitro
Đỗ Thị Kim Lành ……………………………………………………………………………………………………843
Một số chỉ tiêu sinh lý của chó được gây mê bằng sevoflurane để triệt sản
Hoàng Thị Ngọc Huyền, Hoàng Phương Nguyên ……………………………………………………….850
Đa hình gen hormone sinh trưởng, thụ thể hormone sinh trưởng và mối liên kết với khối lượng cơ thể của gà Liên Minh
Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Vinh, Đỗ Đức Lực,
Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Hoàng Thịnh ……………………………………………………………………… 858943

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm của chủng vi khuẩn Enterococcus faecalis ET04 có khả năng sinh bacteriocin
Dương Văn Hoàn, Đặng Thị Thanh Tâm, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Xuân Trường,
Phạm Thị Dung, Nguyễn Xuân Cảnh ………………………………………………………………………. 868
Giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
trong công tác giảng dạy và học tập

Trần Trung Hiếu, Đỗ Thị Nhâm, Nguyễn Hữu Hải …………………………………………………….878
Nghiên cứu điều khiển hệ thống gia nhiệt ở máy sấy phun công suất 2 lít/giờ
Nguyễn Thị Hiên, Ngô Phương Thủy ………………………………………………………………………..890
Ảnh hưởng của nguyên liệu đến chất lượng sữa chua đậu tương bổ sung bí đỏ và mứt đông cam
Trần Thị Định, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Vũ Thị Huyền, Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Bùi Thúy Ngọc, Vũ Thị Kim Oanh, Đinh Thị Hiền ……………………………………………………..900
Sinh trưởng hệ sợi và phát triển quả thể nấm sò tú cầu (Pleurotus spp.) trên các nguồn
nguyên liệu khác nhau

Nguyễn Thị Huyền Trang, Trương Hồng Lãm, Nguyễn Thị Mơ, Ngô Xuân Nghiễn,
Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Thị Bích Thùy ………………………………………………………………. 909

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đánh giá của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt nam, chi nhánh Thành Đô, thành phố Hà Nội
Hán Hoàng Long, Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Thị Bích Điệp …………………………………… 920

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan phát triển sản xuất rau xuất khẩu của Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Nguyễn Thị Huyền Trang, Ninh Xuân Trung, Nguyễn Văn Phơ,
Nguyễn Thị Phương Tâm, Ngô Thị Thuận ……………………………………………………………….. 930BÌA TẠP CHÍ KHNNVN