Số 2 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – 2020

Đăng ngày:08/06/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lai dưa chuột có triển vọng tại vùng đồng bằng sông Hồng
Trần Tố Tâm, Trần Thị Minh Hằng, Phạm Mỹ Linh …………………………………………………….. 81
Kết quả nghiên cứu một số tính chất của đất trồng trọt, đề xuất biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất tại thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào 
Nguyễn Tiến Huyền, Nguyễn Văn Dũng ……………………………………………………………………… 88

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đặc điểm bệnh lý và ứng dụng phương pháp PCR chẩn đoán bệnh gan thận mủ trên cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus)
Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Đào Lê Anh, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Văn Tuyến, Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Thị Hương Giang, Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan ……………. 94
Sự lưu hành của Porcine Cytomegalovirus gây viêm mũi thể vùi ở các trại lợn phía bắc Việt Nam 
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Quang Lâm ………………………………………………………………. 105

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NATURAL
RESOURCES AND ENVIRONMENT

Nghiên cứu phát thải khí nhà kính trên đất trồng lúa tỉnh Thái Bình
Chu Sỹ Huân, Mai Văn Trịnh, Cao Việt Hà, Bùi Thị Phương Loan, Vũ Thị Hằng, Đinh Quang Hiếu, Đào Thị Minh Trang, Bùi Thị Thu Trang ……………………………………….. 113

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của phẩm giống bò, chu kỳ sữa, giai đoạn tiết sữa và kiểu hình protein beta-casein đến thành phần hóa học của sữa 
Nguyễn Đức Doan, Nguyễn Thị Thúy ……………………………………………………………………….. 123
Ảnh hưởng của ánh sáng xanh lơ đến sự tăng trưởng và tích lũy flavonoid của cây húng quế (Ocimum basilicum L.) in vitro
Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Hoài Nguyên, Đỗ Thường Kiệt, Phan Ngô Hoang ……………… 130

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Ứng dụng phương pháp ghép điểm xu hướng (PSM) đánh giá tác động của việc tham gia hợp tác xã đến hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Trần Quốc Nhân …………………………………………………………………………………………………….. 138
Phát triển hệ thống thủy lợi Mỹ Thành (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) phục vụ sản xuất nông nghiệp 
Bùi Anh Tú, Lê Ngọc Hướng, Phạm Hùng …………………………………………………………………. 147
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ tại quận Long Biên, Hà Nội
Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Phong ………………………………………………………………….. 157BÌA TẠP CHÍ KHNNVN