Số 1 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – 2023

Đăng ngày:07/02/ 2023

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đặc điểm hoa, quả, hạt và chất lượng hạt phấn của các mẫu giống ngải tiên (Hedychium spp.) trồng tại Gia Lâm – Hà Nội
Trịnh Thị Mai Dung, Vũ Văn Liết, Phùng Thị Thu Hà ……………………………………………………1
Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất của cây hướng dương
Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long, Vũ Ngọc Thắng ………………………….8
Ảnh hưởng của làm cỏ và mật độ cấy đến cỏ dại và sinh trưởng, năng suất giống lúa Hương thuần 8 canh tác theo hướng hữu cơ
Trần Thị Thiêm, Nguyễn Thị Loan, Thiều Thị Phong Thu ……………………………………………..14
Ảnh hưởng của chất ức chế dịch mã Cycloheximide đến sự biểu hiện của gen AtZAT12
gen
AtFIT trên Arabidopsis

Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Thị Thúy Hằng ………………………………………………………………………25

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Sự giao tiếp chéo giữa nicotine và PACAP trong điều hòa tính thèm ăn ở vùng dưới đồi của chuột nhắt
Nguyễn Thành Trung, Yuki Kambe, Trần Thị Ánh, Nguyễn Mạnh Tường ……………………… 31
Đặc điểm nguồn lợi tôm ở vùng biển ven bờ Hải Phòng – Quảng Ninh
Võ Trọng Thắng, Nguyễn Văn Giang ………………………………………………………………………….40
Tối ưu phương pháp và xác định hàm lượng các nguyên tố vi lượng sắt, đồng, kẽm trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Đặng Thúy Nhung, Bùi Thị Bích, Vũ Việt Anh, Vũ Thị Ngân …………………………………………53

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
Phan Văn Khuê, Trần Trọng Phương, Nguyễn Đức Lộc, Trần Thị Tính ……………………….. 65

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ứng dụng thị giác máy tính tự động đánh giá chất lượng củ khoai tây giống
Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Thị Duyên, Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều ……..………78
Ảnh hưởng của tuổi giết mổ đến thành phần dinh dưỡng và chất lượng cảm quan thịt gà Tiên Yên
Vũ Quỳnh Hương, Nguyễn Vĩnh Hoàng, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Duy …………………. 87
Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy tạo sinh khối của chủng vi khuẩn Exiguobacterium profundum CH2.1 có khả năng phân giải histamine
Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Dịu, Nguyễn Thị Phương Anh, Trần Thị Thu Hằng,
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Nguyễn Hoàng Anh ………………………………………………………………. 95
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến quá trình trích ly dầu từ thịt quả trám đen (Canarium tramdenum Dai and Yakovl.) Hương Sơn (Hà Tĩnh)
Lại Thị Ngọc Hà, Đỗ Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Thanh Thư ……………104

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng giáo dục đại học bằng hình thức trực tuyến
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ngọc Mai, Đào Hồng Vân, Lê Thị Kim Oanh ………………114
Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch Ninh Bình
Nguyễn Quảng Nam, Nguyễn Văn Song ………………………………………………………………….. 126

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Lê Thị Thu Hương, Phạm Bảo Dương, Lưu Văn Duy ……………………………………………….. 137BÌA TẠP CHÍ KHNNVN