Số 9 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 9 – 2020

Đăng ngày:23/09/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Sinh kế hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã cao tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Cà Thị Sới, Phạm Thanh Lan……………………………………………………………………………………669
Một số khía cạnh kinh tế – xã hội của các hộ nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp cho công nghiệp hóa và đô thị hóa trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Đỗ Thị Thanh Huyền……………………………………………………………………………………………….678
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người khuyết tật ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thị Hải Yến………..687
Ảnh hưởng của di cư lao động đến sản xuất trồng trọt của các hộ nông dân: nghiên cứu tại xã Phượng Mao, huyện Quế, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hải Ninh, Trần Hương Giang …………………………………………………………………696
Đánh giá hiệ quả sản xuất rau của hộ nông dân tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Hữu Nhuần, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Vinh …………………………………705
Thực trạng và giải pháp giảm nghèo cho dân tộc lô lô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trương Thị Cẩm Anh, Trần Đình Thao, Hồ Ngọc Ninh ……………………………………………….713
Phân bố đất đai và hiệu quả sản xuất nông nghiệp hộ gia đình tại tỉnh Bắc Giang 
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Hà, Mai Lan Phương……………………………………………..725
Sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên, Ba Vì, thành phố Hà Nội
Thái Thị Nhung, Phạm Thị Mỹ Dung, Trần Mạnh Hải, Nguyễn Thị Như Quỳnh …………….733
Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh đắk lắk: thực trạng và một số giải pháp
Đỗ Thị Nhài, Mai Thanh Hương, Bạch Văn Thủy, Đinh Văn Thắng, Mai Tiến Huy ………..747
Thực trạng ứng dụng công nghệ cao của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Mạnh Hải, Quyền Đình Hà, Đỗ Thị Nhài,
Nguyễn Thị Nhung ………………………………………………………………………………………………….757
Phát triển sản xuất phục vụ xuất khẩu sản phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nguyễn Hữu Giáp, Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Mạnh Hiếu, Hoàng Thị Hằng ………………767
Hành vi người tiêu dùng thực phẩm nhập khẩu ở việt nam: một số vấn đề lý luận
Nguyễn Ngọc Mai, Đỗ Quang Giám, Đỗ Văn Viện ……………………………………………………..777
Tổng quan một số chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản
Đinh Cao Khuê, Nguyễn Thị Thủy3, Trần Đình Thao………………………………………………….786
Hoàn thiện chính sách khuyến khích sản xuất phục vụ xuất khẩu sản phẩm cây ăn quả chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Mậu Dũng ………………………………………………………………………………794BÌA TẠP CHÍ KHNNVN