Số 8 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – 2020

Đăng ngày:20/08/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá sự biểu hiện của gen atZAT12 trên cây Arabidopsis chuyển gen
Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Ngọc Thắng, Vũ Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn………………………545

Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa hữu cơ theo hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Trường hợp nghiên cứu ở xã Phú Lương
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm,
Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Văn Nam, Lê Việt Linh…………………………………………………………..553
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống tỏi Lý Sơn (Allium sativum L.) Trồng tại vùng đất cát của Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Phùng Thị Bích Hòa, Phạm Thành ……………………………………………………………………………562
Nghiên cứu năng suất hạt và tiềm năng sinh khối cây lúa và một số định hướng ứng dụng
Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung,
Nguyễn Văn Toàn……………………………………………………………………………………………………570
Đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số loại cây thức ăn gia súc ở các lần thu cắt tại Gia Lâm, Hà Nội
Phan Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thu Hằng, Trần Thị Minh Ngọc,
Nguyễn Văn Lộc, Tăng Thị Hạnh, Nguyễn Việt Long…………………………………………………..580

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Nghiên cứu sự lưu hành của Fowl Adenovirus ở gà nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận
Lê Văn Trường, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp …………………………………………………588
Tình hình dịch tiêu chảy cấp (Porcine Epidemic Diarrhea – ped) và xác định kháng thể PED sau khi sử dụng phương pháp “gut feedback” ở đàn lợn tại tỉnh Thanh Hoá
Hoàng Văn Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Lan………………………………………………….599

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Hiện trạng hoạt động sử dụng đất rừng được giao của hộ đồng bào dân tộc thiếu số: Nghiên cứu điểm tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thanh Lâm………………………………………………………………………607
Định hướng quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Thọ Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Khắc Việt Ba,
Nguyễn Văn Thao……………………………………………………………………………………………………616
Đánh giá thích hợp đất đai phục vụ phát triển vùng chuyên canh cây trồng cho huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Đình Trung, Cao Việt Hà, Lê Thị Giang ………………………………………………………..626

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED đến sinh trưởng, hàm lượng sắc tố và khả năng thích ứng của một số chủng tảo xoắn Arthrospira platensis trong mùa đông ở miền Bắc Việt Nam
Nguyễn Đức Bách, Nguyễn Phan Khuê, Phí Thị Cẩm Miện, Kim Anh Tuấn,
Nguyễn Thị Hiền …………………………………………………………………………………………………….637
Phân tích dao động tự do vỏ trụ tròn bằng vật liệu rỗng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất
Dương Thành Huân, Trần Hữu Quốc, Hồ Thị Hiền…………………………………………………….649

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến sinh kế hộ nông dân: Lý luận và bài học cho Việt Nam
Trần Bá Uẩn, Nguyễn Văn Song……………………………………………………………………………….659BÌA TẠP CHÍ KHNNVN