SỐ 7 – 2024 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

SỐ 7 – 2024

Đăng ngày:11/07/ 2024

MỤC LỤC – CONTENTS
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông ở huyện Long Xan, tỉnh Xay Sôm Bun, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Nguyễn Phượng Lê, Koua Yangwanchort…………………………………………………………………. 831
Thực trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành may trên địa bàn tỉnh Nam Định
Phan Thị Minh Phương, Nguyễn Mậu Dũng …………………………………………………………….. 842
Quản lý sản xuất rau theo quy trình VietGAP tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Dương Nga, Trần Trọng, Phạm Thị Tô Diệu, Nguyễn Thị Lý,
Giang Hương, Nguyễn Thị Huyền Trang …………………………………………………………………. 852
Quản lý nhà nước về sử dụng các công trình thủy lợi quy mô vừa và nhỏ: Nghiên cứu trường hợp ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Lưu Văn Duy, Nguyễn Trịnh Thái Ninh, Lê Thị Thu Hương ………………………………………. 863
Phát triển sản xuất sắn trên địa bàn huyện Songkhon, tỉnh Savanakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Hồ Ngọc Cường, Hao Khampaseuthxaiya ……………………………………………………………….. 874
Lao động tự do người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực xây dựng ở Hà Nội: Động lực di cư, việc làm và khó khăn, thách thức
Nguyễn Minh Đức, Đỗ Thị Diệp, Tạ Văn Tuấn, Lê Tiến Tùng, Nguyễn Thảo Hương,
Nguyễn Đức Ninh …………………………………………………………………………………………………..885
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Lê Phương Nam, Lê Kiên Quyết, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thị Bích Hằng………………… 895
Chính sách nông nghiệp tuần hoàn ở Việt Nam
Mai Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hiền ………………………………………………………………… 906
Nhận thức của người tiêu dùng về phân bón hóa học kém chất lượng trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Phong, Dương Thị Tân ………………………………………. 916
Yếu tố ảnh hưởng tới sự gắn bó với thành phố Bắc Ninh của lao động nhập cư sau đại dịch Covid-19
Đồng Thanh Mai, Vũ Thị Mỹ Huệ, Đoàn Bích Hạnh, Nguyễn Huy Hoàng …………………… 926
Phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Thái Thị Nhung, Trần Mạnh Hải, Đoàn Bích Hạnh ……………………………………………………937
Sinh kế của người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ
Phạm Thị Thanh Thuý, Đỗ Kim Chung ……………………………………………………………………..949
Tổng quan về chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp và hàm ý chính sách
Trần Thế Cường, Nguyễn Hữu Nhuần, Trần Đinh Thao ……………………………………………..959BÌA TẠP CHÍ KHNNVN