Số 6 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – 2021

Đăng ngày:23/06/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Đánh giá tiềm năng probiotic của Lactobacillus plantarum và thử nghiệm bổ sung trong đồ uống nước ổi
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy …………………………………………………………………….717
Tối ưu hóa điều kiện chiết xuất hợp chất phenolic và flavonoid từ quả táo mèo (Docynia indica) đông khô thông qua hỗ trợ của vi sóng
Nguyễn Thị Thu Phương, Thái Ngọc Anh, Đặng Thảo Yến Linh, Nguyễn Thị Lâm Đoàn,
Lê Thị Ngọc Thúy, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thủy ………………………………………726
Ảnh hưởng của nẩy mầm đến hàm lượng axit gamma-aminobutyric, axit phytic và thành phần hóa học của đậu ván trắng (Lablab purpureus (L.) sweet)
Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Định, Dương Thị Doanh, Cao Thị Thảo,
Nguyễn Đức Doan…………………………………………………………………………………………………..737
-Galactosidase của chủng Lactobacillus fermentum FV4: từ tuyển chọn chủng đến xác định đặc tính tạo galacto-oligosaccharide của enzyme
Nguyễn Tiến Thành, Trần Thị Na, Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Nguyễn Hoàng Anh ……………..745
Ảnh hưởng của xử lý sau thu hoạch đến chất lượng quả quýt Bắc Kạn
Vũ Thị Kim Oanh, Phạm Thị Thảo ……………………………………………………………………………756
Đặc điểm hóa lý của hạt và dầu mướp đắng trích ly bằng ethyl acetate
Trần Thị Hoài, Hoàng Lan Phượng, Vũ Thị Huyền, Phạm Thị Minh Huệ,
Ngô Thị Hạnh, Lại Thị Ngọc Hà……………………………………………………………………………….764
Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng quả dâu tây (Fragaria vesca) bảo quản bằng công nghệ Hyokan
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Tạ Thu Hằng, Đoàn Thị Bắc, Nguyễn Ngọc Cường………………….773
Dầu hạt chè (Camellia sinensis O. Kuntze) – tổng quan về tính chất hoá lý và khả năng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩmTea (Camellia sinensis O. Kuntze)
Phan Thị Phương Thảo, Nguyễn Vĩnh Hoàng, Lê Minh Nguyệt, Vũ Hồng Sơn……………….782
Xác định điều kiện tối ưu chiết xuất pectin và ảnh hưởng của điều kiện chiết xuất đến độ este hóa của pectin từ vỏ quả chanh dây tía (Passiflora edulis Sims.)
Nguyễn Trọng Thăng, Lê Minh Nguyệt………………………………………………………………………795
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ trồng đến quá trình phát triển và chín sau thu hoạch của giống cà chua ‘Savior’
Trần Thị Định, Nguyễn Minh Việt Thảo, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Đinh Thị Hiền,
Maarten Hertog, Bart Nicolai…………………………………………………………………………………..807
Ảnh hưởng của xử lý axit propionic kết hợp với bao màng sáp sau thu hoạch đến chát lượng quả chanh leo tím (Passiflora edulis Sims.)
Lê Hà Hải, Nguyễn Sáng………………………………………………………………………………………….819
Tối ưu hóa các thông số tách chiết polysaccarit và đánh giá hoạt tính sinh học từ rễ cây Sâm Xuyên Đá (Myxopyrum smilacifolium (Wall.) Blume)
Lưu Hồng Sơn, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Tình, Tạ Thị Lượng,
Đinh Thị Kim Hoa, Ngô Xuân Bình …………………………………………………………………………..829
Nghiên cứu chế tạo màng sinh học pectin-alginate sử dụng pectin từ vỏ quả chanh dây tía (Passiflora edulis Sims.) và ứng dụng trong bảo quản chanh dây

Nguyễn Trọng Thăng, Nguyễn Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Minh Nguyệt…………………………84BÌA TẠP CHÍ KHNNVN