Số 8 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2017

Đăng ngày:27/10/ 2017
NÔNG HỌC
1CHỌN LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA DÒNG TỰ PHỐI NGÔ NẾP CHẤT LƯỢNG VỎ HẠT MỎNG DỰA TRÊN KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ

Trần Thị Thanh Hà1, Vũ Văn Liết2*, Vũ Thị Bích Hạnh1, nguyễn Văn Hà1, Dương Thị Loan1, Hoàng Thị Thùy1, Nguyễn Văn Việt1

989
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN S1 CỦA CHỦNG VIRUS GÂY BỆNH VIÊM PHẾ QUÂN TRUYỀN NHIỄM PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI NĂM 2014 

Nguyễn Thị Loan1,2, Lê Trần Bắc3, Lại Thị Lan Hương1, Lê Huỳnh Thanh Phương1, Thân Văn Thái4*, Lê Văn Phan1*

1002
TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
1SỬ DỤNG THÔNG TIN THỜI TIẾT ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SÂN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM Ở XÃ KỲ SƠN, HUYỆN KỲ ANH, TÎNH HÀ TÏNH

Nguyễn Quang Hà1*, Trịnh Quang Thoại2

1014
2NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Minh*, Đỗ Minh Thu

1022
3ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN  

Cao Trường Sơn1*, Nguyễn Thị Thùy Dung2, Nguyễn Thanh Lâm1, Trần Đức Viên1

1033
4HẤP THU DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA HÈ THU TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Quốc Khương*, Ngô Ngọc Hưng

1043
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1TÁC DỤNG CỦA DỊCH SẮN DÂY TRONG VIỆC GIẢM THỜI GIAN NGỦ VÀ NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA CHUỘT KHI SỬ DỤNG ETHANOL 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1053
2TUYỂN CHỌN, ĐỊNH DANH VI KHUẨN Bacillus SINH ENZYME PROTEASE VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CHỊU NHIỆT CỦA ENZYME 

Nguyễn Hoàng Anh1*, Nguyễn Văn Giang2

1062
3TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN Bacillus CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME -GALACTOSIDASE CHỊU NHIỆT 

Trần Thị Na1*, Nguyễn Hoàng Anh2

1070
4ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN 25 MẪU TRÀ HOA VÀNG (CAMELLIA spp.) THU THẬP TẠI QUÂNG NINH BẰNG CHÎ THÐ RADP VÀ ISSR 

Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Phú, Ninh Thị Thảo, Hoàng Hải Hà, Vũ Thị Hải Hà, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh Trường Sơn*

1077
5XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH DANH CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬTĂNG TRƯỞNG IN VITRO  CÂY BẠCH HOA XÀ THIỆT THÂO (Hedyotis diffusa Willd.)

Đinh Kiều Khanh, Lê Anh Tuấn*, Phan Ngô Hoang

1093
6KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CẮT BĂM CÂY NGÔ LÀM THỨC ĂN CHO ĐẠI GIA SÚC 

Bùi Việt Đức*, Đỗ Hữu Quyết

1102
7NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA MÁY TRỘN CỎ MỘT TRỤC VÍT CÔN ĐỨNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM 

Lương Thị Minh Châu

1109
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG  

Trần Thanh Tuyền1, Ngô Thị Thanh Trúc2*

1115


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN