Số 4 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY
Nguyễn Quốc Trung1*, Lê Văn Trung1 , Nguyễn Thị Trang1, Nguyễn Thị Thùy Dương2 Nguyễn Thanh Tùng2, Nguyễn Văn Hoan2, Phạm Văn Cường2,3
461
2.ẢNH HƯỞNG CỦA SULPHATE KẼM VÀ ROSABOR ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI ĐẮK LẮK
Nguyễn Văn Minh Khoa Nông Lâm Nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên
468
3.ẢNH HƯỞNG CỦA LẠNH Ở THỜI KỲ NẢY MẦM ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÁC DÒNG LÚA CHỌN LỌC TỪ TỔ HỢP LAI GIỮA GIỐNG Indica IR24 VÀ GIỐNG Japonica Asominori
Nguyễn Văn Lộc, Tăng Thị Hạnh, Phạm Văn Cường* Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
476
4.PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG LÚA CẨM BẰNG CHỈ THỊ SSR
Ngô Thị Hồng Tươi1*, Phạm Văn Cường1, Nguyễn Văn Hoan2 1Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2 Dự án JICA-JST- Học viện Nông nghiệp Việt Nam
485
5.ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN ĐẠM DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ C919 TẠI HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA
Trần Đức Thiện1*, Nguyễn Thế Hùng2, Nguyễn Tất Cảnh2 1Nghiên cứu sinh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2Khoa nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
495
6.ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ TĂNG HỆ SỐ NHÂN GIỐNG CÓI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH MẦM
Hoàng Đức Huế1*, Ninh Thị Phíp2, Nguyễn Tất Cảnh2 1Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 2 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
502
7.ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ TỪ RƠM XỬ LÝ TRICHODERMA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 3 GIỐNG LÚA CAO SẢN MTL392, OM4900 VÀ JASMINE85
Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy*, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Phú, Vương Ngọc Đăng Khoa Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ
510
8.NGHIÊN CỨU TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA CHO LEA PROTEIN Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CHỊU MẶN
Trần Xuân An1, Đặng Xuân Nghiêm2, Tăng Thị Hạnh3, Phạm Văn Cường3, Đỗ Thị Phúc1* 1Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà
516
9.CHỌN TẠO GIỐNG HOA LAN HUỆ (HIPPEASTRUM HERB.) MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI HỮU TÍNH GIỮA NGUỒN GEN BẢN ĐỊA VÀ NHẬP NỘI Ở VIỆT NAM
Phạm Thị Minh Phượng*, Trần Thị Minh Hằng, Vũ Văn Liết Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
522
10.NHÂN GIỐNG CÂY MUỒNG HOA PHÁO (Calliandra calothyrsus) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ 
Mai Vũ Duy*, Lê Vĩnh Thúc, Lê Minh Lý, Nguyễn Thiết, Nguyễn Văn Hớn, Đặng Phương Duyên, Võ Thị Huyền Trân, Nguyễn Khánh Ly
532
11.SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ADN XÁC ĐỊNH GEN MÙI THƠM TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA THƠM
Dương Xuân Tú1,2*, Nguyễn Văn Khởi2, Lê Thị Thanh2, Nguyễn Thị Hường2, Nguyễn Thế Dương2, Trần Thị Diệu3, Phan Hữu Tôn4 1Nghiên cứu sinh, Khoa Nôn
539
CHĂN NUÔI & NTTS
1.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẾT MỔ VÀ Ô NHIỄM VI KHUẨN TRONG THỊT LỢN TẠI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ THUỘC TỈNH NAM ĐỊNH
Cầm Ngọc Hoàng1,3, Nguyễn Thị Thanh Thủy1, Nguyễn Bá Tiếp2* 1Cơ quan Thú y vùng 1, 2Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 3Học viên sau đại học,
549
2.ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG, PROTEIN VÀ XƠ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CHUYỂN HOÁ THỨC ĂN CỦA THỎ NEW ZEALAND 
Nguyễn Văn Đạt1*, Trần Hiệp2, Nguyễn Xuân Trạch2 1Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc 2Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông n
558
3.MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC Ở GÀ MẮC BỆNH CẦU TRÙNG THỰC NGHIỆM
Đoàn Thị Thảo1, Trần Đức Hoàn1, Nguyễn Hữu Nam2*, Nguyễn Vũ Sơn2 1 Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2 Khoa Thú y, Học viện Nô
567
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG 
Trần Văn Thiện1,3, Nguyễn Xuân Trường2 1Học viên cao học, Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3T
594
2.PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI TRUNG ÁP THEO DÒNG ĐIỆN TRUNG BÌNH BÌNH PHƯƠNG
Nguyễn Ngọc Kính, Ngô Quang Ước Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
605
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.BIODIVERSITY IN HAI DUONG PROVINCE: CURRENT STATUS AND CHALLENGES
Nguyễn Thanh Lâm*, Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang Faculty of Environment, Vietnam National University of Agriculture
574
2.ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ĐỊA CHÍNH THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Thái Văn Nông1, Nguyễn Đình Bồng2, Đỗ Thị Tám3 1Nghiên cứu sinh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2Hội Khoa học đất, 3Học viện Nông nghiệp Việt Nam
586
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.NÂNG CAO TÍNH KHẢ THI CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
Phạm Bảo Dương1¬¬¬*, Phôm Sa Vath Khăm Thiêng2, Đậu Thị Bích Hoài3 1Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2Nghiên cứu s
610
2.NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM
Lê Thị Tuyết1*, Nguyễn Anh Trụ2, Vũ Thị Hằng Nga2, Trần Thị Thương2, Trần Hữu Cường2 1Sinh viên, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông ng
620


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN