Năm 2014 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 8 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. PHẢN ỨNG QUANG HỢP CỦA LÁ ĐÒNG Ở GIAI ĐOẠN CHÍN CỦA DÒNG LÚA NGẮN NGÀY VỚI THỜI VỤ VÀ MỨC BÓN ĐẠM KHÁC NHAU Đỗ Thị Hường1*, Tăng Thị Hạnh3, Nguyễn …

Số 7 – Năm 2014
25/09/2017

CHUYÊN ĐỀ SINH LÝ THỰC VẬT 1. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ MUỐI LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO Trịnh Cẩm Tú*, …

Số 6 – Năm 2014
25/09/2017

KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. NGÂN SÁCH XÃ TRONG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU TẠI XÃ HOÀNG DIỆU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG Nguyễn Hữu Khánh …

Số 5 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Phản ứng sinh lý của cây lúa trong điều kiện khô hạn “PHYSIOLOGYCAL RESPONSES OF RICE SEEDLINGS UNDER DROUGHT STRESS”  Phùng Thị Thu Hà 635 2. NUÔI CẤY IN VITRO TRỤ TRÊN …

Số 4 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY Nguyễn Quốc Trung1*, Lê Văn Trung1 , Nguyễn Thị Trang1, Nguyễn Thị Thùy Dương2 Nguyễn Thanh Tùng2, Nguyễn Văn Hoan2, …

Số 3 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG NGÔ NẾP TỰ PHỐI -PHỤC VỤ …

Số 2 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG BỆNH BẠC LÁ Nguyễn Thị Lệ1*, Vũ Hồng Quảng1 Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Thị Huế1, Nguyễn Văn Hoan2, Nguyễn Chí Dũng3 …

Số 02 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG BỆNH BẠC LÁ Nguyễn Thị Lệ1*, Vũ Hồng Quảng1 Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Thị Huế1, Nguyễn Văn Hoan2, Nguyễn Chí Dũng3 …

Số 01 – Năm 2014
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM CẢI DẦU (Brassica napus) NHẬP NỘI TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ TỈNH HÀ GIANG Vũ Đức Chiến*, Bùi Quang Thuật, Lê Bình Hoằng, Nguyễn Trung Hiếu 1 2. …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN