Số 11 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – 2022

Đăng ngày:02/12/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đánh giá một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Đỗ Thị Hường, Phạm Thị Hiên, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Phan Thị Thủy …………………… 1441
Ảnh hưởng của giá thể, chế độ tưới nước đến sinh trưởng và phát triển cây đơn đỏ trồng chậu(Ixora coccinea L.)
Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Bích Phương, Lê Thị Mai Anh ………………………………… 1451
Kết quả chọn tạo giống bí xanh ăn tươi VC21
Nguyễn Đình Thiều, Đoàn Xuân Cảnh, Ngô Thị Hạnh, Trần Văn Quang ……………………1462
Sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của 5 mẫu giống rau đắng đất [Glinus oppositifolius. (L). DC.]
Ninh Thị Phíp, Vũ Thị Hoài …………………………………………………………………………………. 1472

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên sinh trưởng, tỉ lệ sống và stress của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
Nguyễn Văn Huy, Trần Thị Diệu Hường, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Bá Quỳnh …………………1479
Khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Listeria monocytogenes phân lập từ thịt gà
Cam Thị Thu Hà, Hoàng Minh Đức, Phạm Hồng Ngân, Vũ Thị Thu Trà …………………….1488

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác định giá đất ở tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Huệ, Phan Thị Thanh Huyền ………………………………………………………………. 1496
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển quỹ đất của tỉnh Cao Bằng
Hoàng Phương Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh ………………………………………………………….1507
1581

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Nghiên cứu tạo và nhân nuôi rễ bất định cây lạc làm nguồn nguyên liệu thu nhận hợp chất resveratrol
Đinh Trường Sơn, Chử Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hạnh, Ninh Thị Thảo…………………. 1518

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Phát triển sản xuất chè shan tuyết: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Hồ Ngọc Ninh, Trương Ngọc Tín, Lại Phương Thảo, Mùa A Chinh ………………………….. 1528
Những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn giải pháp sinh kế bền vững của nông dân: Nghiên cứu trường hợp tại An Giang
Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, Huỳnh Thị Ngọc Thoa,
Trần Thị Minh Thơ, Lê Minh Hiếu, Trần Thanh Tâm ………………………………………………. 1540
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

Bùi Thị Lâm, Trần Mai Loan ………………………………………………………………………………….1550
Phát triển sản xuất hoa cúc chi tại làng dược liệu Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Đoàn Bích Hạnh, Thái Thị Nhung, Đồng Thanh Mai ………………………………………………..1561

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan về giai tầng xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng trong nghiên cứu phát triển ở Việt Nam
Trần Đức Viên, Mai Thanh Cúc…………………………………………………………………………….. 1571BÌA TẠP CHÍ KHNNVN