Số 1 - 2020 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – 2020

Đăng ngày:02/06/ 2020

MỤC LỤC – CONTENTS
NÔNG HỌC AGRONOMY

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và tần suất đảo trộn đến hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình ủ phân gà
Nguyễn Tất Cảnh, Trần Thị Thiêm, Lê Văn Phụng ………………………………………………………… 1
Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả và vật liệu bao quả tới kích thước và chất lượng quả giống táo 05 (Ziziphus mauritiana Lamk.) 
Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hải Xuân ……………………………………………………………………………………………….. 14

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Kích thích tạo trứng nghỉ và thử nghiệm xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ Moina micrura Ephippia (Resting Eggs)
Đoàn Thị Nhinh*, Phạm Thị Lam Hồng, Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn ……………………………………………………………………….. 24
Ảnh hưởng của Artemia sinh khối lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống
Huỳnh Thanh Tới, Lâm Tâm Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Vân ………………………………………… 33

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Nghiên cứu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân, Phạm Anh Tuấn, Trịnh Thị Mai ……………………………. 40

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính
Ngô Công Thắng, Đỗ Thị Nhâm ………………………………………………………………………………… 52

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Mậu Dũng …………………………………………………………………………. 64
Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Bùi Văn Quang, Nguyễn Thị Dương Nga …………………………………………………………………….73BÌA TẠP CHÍ KHNNVN