Năm 2021 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Vol 4 No 4 (2021): Vietnam Journal of Agricultural Sciences
31/12/2021

CONTENTS Effects of Dietary Supplementation with a Mixed Powder of Medicinal Plants on the Growth Performance, Carcass Characteristics, Chemical Composition, and Meat Quality of Pigs Nguyen Cong Oanh, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Dinh Tien & …

Số 12 – 2021
19/11/2021

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đặc tính hình thái thực vật của cây cam soàn (Citrus sinensis (L.) cv. Soan) không hạt được phát hiện tại tỉnh Hậu Giang Nguyễn Bá Phú, Nguyễn …

Số 11 – 2021
27/10/2021

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Xác định biện pháp kỹ thuật cho sử dụng máy gieo sạ và bón phân giống lúa ĐH12 tại Đồng bằng sông Hồng Trần Văn Quang, Nguyễn Thị …

Số 10 – 2021
30/09/2021

MỤC LỤC – CONTENTS KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT Nghiên cứu chuỗi giá trị bí xanh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Hữu Nhuần, Hoàng …

Số 9 – 2021
17/08/2021

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Hiệu quả của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn hòa tan lân đến cải thiện sinh trưởng và năng suất ngô lai trồng trên đất phù sa …

Số 8 – 2021
21/07/2021

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên Vũ Đăng Toàn, Vũ Đăng Tường, Vũ Thị …

Số 7 -2021
01/07/2021

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đặc điểm cấu trúc quần xã bọ chân chạy (Carabidae) và xác định các loài chỉ thị sinh học cho các kiểu sử dụng đất tại Khu Dự …

Số 6 – 2021
23/06/2021

MỤC LỤC – CONTENTS KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ENGINEERING AND TECHNOLOGY Đánh giá tiềm năng probiotic của Lactobacillus plantarum và thử nghiệm bổ sung trong đồ uống nước ổi Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Nguyễn …

Số 5 – 2021
26/05/2021

MỤC LỤC – CONTENTS NÔNG HỌC AGRONOMY Đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của mọt đậu đỏ Callosobruchus maculatus Fabricius (Bruchidae: Coleoptera) Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Bích Hoa………………………………………………………………………..577 Đánh giá đặc …

Số 4 – 2021
23/04/2021

MỤC LỤC – CONTENTS KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ENGINEERING AND TECHNOLOGY Ứng dụng sóng siêu âm và mạng học sâu để nhận biết sự tích lũy kim loại nặng trong khoai lang Nguyễn Tiến …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN