Số 3 - Năm 2003 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2003

Đăng ngày:21/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và thuốc Metalaxyl đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont.) de Bary trên một số giống cà chua, khoai tây.
Ngô Hải Xuyên, Hoàng Văn Thọ
2. Thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng bắt mồi) của bọ trĩ Thrips palmi Karny hại đậu rau. 
Yorn Try, Hà Quang Hùng
3. Khảo sát sự hình thành và phát triển quả của cà phê vối (Coffea canephora var. Robusta) tại Daklak
Nguyễn Văn Thái, Hoàng Minh Tấn
4. Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng phương pháp lai đỉnh
Nguyễn Thế Hùng
5. Khắc phục hiện tượng thối, tăng số mầm và sinh trưởng của mầm trong nhân nhanh giống dứa cayen bằng phương pháp giâm hom.
Nguyễn Thị Nhẫn
CHĂN NUÔI THÚ Y
1. Khảo sát khả năng sinh sản của trâu ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Mai Thị Thơm
2. Xác định mức năng lượng và protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam.
Nguyễn Thị Lương Hồng, Bùi Quang Tuấn, Ðặng Thị Thuý Nhung
3. Áp dụng hệ thống dinh dưưỡng UFL/PDI trong nuôi dưưỡng bò sữa ở Việt Nam 
Vũ Chí Cương, Nguyễn Xuân Trạch, Ðinh Văn Mười
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Những yếu tố tác động đến cộng đồng dân cư làm nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.
Vũ Thị Bình, Quyền Ðình Hà
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. Ðiều tra thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh 8-11 tuổi của một số trường tiểu học tại Hà Nội.
Vũ Thị Thư, Lê Thị Hợp, Hoàng Thị Hoãn
2. Một số yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp g-decalactone của chủng nấm men Yarrowia lipolytica W29
Lại Thị Ngọc Hà
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Tính thích ứng của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực nông nghiệp – nông thôn Việt Nam.
Vũ Văn Tuấn
2. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và sử dụng các nguồn lực sản xuất của huyện Kỳ Sơn tỉnh Hoà Bình.
Nguyễn Võ Ðịnh, Nguyễn Thị Tâm
3. Vai trò giới trong sản xuất khoai tây của các hộ nông dân miền Bắc nước ta 
Kim Thị Dung
4. Xác định cơ cấu đầu tư tối ưu cho các hộ nuôi cá ở huyện Văn Giang – Hưng Yên
Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hải Thanh


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN