Số 4 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.MỘT SỐ CHỈ TIÊU NÔNG HỌC, SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA VI KHUẨN NỐT SẦN (RHIZOBIUM) Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG TẠI THỜI ĐIỂM RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN ÚNG
Vũ Tiến Bình*, Nguyễn Việt Long
485
2.HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG HỮU CƠ TRONG SẢN XUẤT THỦY CANH TĨNH ĐỐI VỚI RAU MUỐNG
Nguyễn Thị Ngọc Dinh * , Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Hạnh, Trần Anh Tuấn
495
3.ẢNH HƯỞNG CỦA KCl ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY HÀNH HƯƠNG (Allium fistulosum L.) 
Võ Minh Thứ
502
4.ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CHE PHỦ HỮU CƠ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG LÁ DÂU TRONG ĐIỀU KIỆN CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI
Nguyễn Hồng Hạnh1*, Nguyễn Thị Ngọc Dinh1*, Vũ Văn Tuấn2, Hoàng Thị Lan2
509
5.ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas Lam.) TRÊN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG
Lê Thị Thanh Hiền1,2, Lê Vĩnh Thúc2*, Trương Thị Minh Tâm3, Nguyễn Bảo Vệ2
517
6.ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU VÀ RA HOA LÀM QUẢ CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG NGẢI CỨU
Ninh Thị Phíp*, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Thái Hoàng
526
7.KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CHẤT KHÔ VÀ VẬN CHUYỂN HYDRAT CARBON CỦA CÁC DÒNG LÚA KHANG DÂN 18 CẢI TIẾN
Lê Văn Khánh1, Phạm Văn Cường2, Tăng Thị Hạnh3*
534
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.PHÁT THẢI VÀ MỘT SỐ KỊCH BẢN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ METHANE TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA QUY MÔ NÔNG HỘ TẠI BA VÌ, HÀ NỘI
Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan*
543
2.ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DÊ CỎ, F1 (BÁCH THẢO×CỎ) VÀ CON LAI BA GIỐNG GIỮA DÊ ĐỰC BOER VỚI DÊ CÁI F1 (BÁCH THẢO×CỎ) NUÔI TẠI HUYỆN NHO QUAN TỈNH NINH BÌNH
Phạm Kim Đăng*, Nguyễn Bá Mùi
551
3.KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV SUPER M ÔNG BÀ NUÔI TRÊN KHÔ, KHÔNG CẦN NƯỚC BƠI LỘI TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Bùi Hữu Đoàn1*, Phạm Kim Đăng1, Hoàng Anh Tuấn1, Sonepaseuth Oudomxay1, Đặng Vũ Bình2
560
4.VAI TRÒ CỦA KHÁNG SINH ĐẾN HOẠT LỰC TINH TRÙNG CÁ MÚ CỌP (Epinephelus fuscoguttatus) SAU KHI BẢO QUẢN TRONG TỦ LẠNH
Lê Minh Hoàng*, Đặng Hoàng Trường
567
5.ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CỎ LÔNG PARA (Brachiaria mutica) VÀ LÁ CHÈ ĐẠI (Trichanthera gigantea) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA THỎ THỊT NEW ZEALAND
Nguyễn Xuân Trạch1, Nguyễn Thị Dương Huyền1, Nguyễn Văn Đạt2, Nguyễn Ngọc Bằng1
873
6.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA LỢN NUÔI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
La Văn Công1, Đỗ Thị Lan Phương1, Nguyễn Văn Thọ2
580
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.CHARACTERIZING AGRO-FORESTRY SYSTEMS IN DIEM HAMLET, CHAU KHE COMMUNE, CON CUONG DISTRICT, NGHE AN PROVINCE
Tran Nguyen Bang*, Ngo The An
586
2.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Thị Tám1, Phạm Minh Giáp2
598
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.NHÂN NHANH VÀ CẢM ỨNG RA HOA IN VITRO CÂY HOA HỒNG CƠM (Rosa sericea LINDL)
Nguyễn Thị Phương Thảo*, Đặng Quang Bích, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thu Hằng, Đặng Thị Thanh Tâm, Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Lâ
606
2.ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SAU THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA VẢI THIỀU TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
Trần Thị Định1, Nguyễn Thị Bích Thủy1, Trần Thị Lan Hương1, Maarten Hertog2, Bart M Nicolaï 2,3
614
3.LƯU GIỮ IN VITRO NGUỒN GEN KHOAI MÔN BẢN ĐỊA (Colocasia esculenta (L) Schott) 
Vũ Ngọc Lan1, Nguyễn Thị Phương Dung2, Nguyễn Văn Phú2
623
4.XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÔN TRÙNG MỞ TRÊN NỀN WEB
Hoàng Thị Hà*, Lê Thị Minh Thùy, Đỗ Thị Nhâm
634
5.PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ WEB ĐÁP ỨNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ WEBSITE KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu
645
6.SỬ DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO TRONG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax Viet Namensis Ha et Grushv.) IN VITRO
Vũ Thị Hiền1, Vũ Quốc Luận1, Nguyễn Phúc Huy1, Nguyễn Bá Nam1, Nguyễn Thị Kim Loan2, Nguyễn Thanh Sang1, Vũ Thị Thủy1, Nguyễn Hồng Hoàng, Thái Xuân Du
657
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI HỌC VỀ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Lê Thị Kim Sơn*, Nguyễn Quốc Chỉnh, Lê Thanh Hà, Đỗ Kim Yến
665
2.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, HÀ NỘI
Nguyễn Thị Trang Nhung*, Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Quốc Oánh
675


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN