Số 4 - Năm 2005 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2005

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Nghiên cứu phát hiện nguồn gen kháng bệnh bạc lá phục vụ công tác chọn tạo giống lúa 
Phan Hữu Tôn
2.Thu thập và nghiên cứu một số mẫu giống hoa hồng có nguồn gốc địa phương và nhập nội 
Nguyễn Mai Thơm, Trần Tú Ngà, Vũ Văn Liết
3.Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong công tác nhân giống cây mía (Saccharum officinarum L.)
Nguyễn Thị Nhẫn
4.Xác định dung lượng mẫu ở một số chỉ tiêu nghiên cứu với cây lúa
Nguyễn Thị Lan
5.Ðặc điểm hình thái, sinh học của mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei Ferriere (Coleoptera: Scolytidae)
Hà Quang Hùng, Nguyễn Ðức Thuấn
6.Ðánh giá các tổ hợp lúa lai hai dòng mới chọn tạo
Nguyễn Như Hải, Nguyễn Văn Hoan
7.Mối liên hệ giữa ưu thế lai về khả năng quang hợp và năng suất hạt của lúa lai F1 (Oryza sativa L.)
Phạm Văn Cường, Hoàng Tùng
CHĂN NUÔI THÚ Y
1.Giá trị thức ăn của một số cây đậu trồng tại vùng đất gò đồi huyện Lương Sơn – Hoà Bình
Bùi Quang Tuấn
2.Ảnh hưởng của việc sử dụng một số chế phẩm hóc môn đến sự động dục và thụ thai ở trâu
Mai Thị Thơm
3.Khả năng sản xuất của một số công thức lai của đàn lợn nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Ðồng Hiệp Hải Phòng
Ðặng Vũ Bình, Nguyễn Văn Tường, Ðoàn Văn Soạn, Nguyễn Thị Kim Dung
ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
1.Kết quả đánh giá thích hợp đất đai ở huyện Khsách Kanđal, tỉnh Kan Ðal, Campuchia
Choum Sinara, Vũ Thị Bình, Nguyễn Hữu Thành
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Ứng dụng các chế phẩm enzyme Pectinex để nâng cao hiệu suất trích ly và chất lượng nước quả dứa (Ananas comosus ) tự nhiên
Ngô Xuân Mạnh, Trần Thị Lan Hương
2.Nghiên cứu tính chất hoá lí thành tế bào vi khuẩn lactic và ảnh hưởng của chúng đến thành phần hệ nhũ tương 
Võ Nhân Hậu, Ly Mai Hương, Yves Wache
3.Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình tưới nhỏ giọt áp dụng trồng cây trong nhà lưới, nhà kính
Ngô Trí Dương
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Giới trong các mô hình khuyến nông tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Thị Gia, Nguyễn Thị Minh Hiền, Vũ Thanh Hương, Phạm Thị Minh Nguyệt, Ngô Thị Thuận


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN