Năm 2016 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. CHUYỂN GEN XA7 KHÁNG VI KHUẨN BẠC LÁ VÀO DÒNG PHỤC HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN LÚA LAI HAI DÒNG Dương Đức Huy1*, Nguyễn Văn Hoan2 1859 2. NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY …

Số 11 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. KHAI THÁC VẬT LIỆU KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TỰ NHIÊN UH400 PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ ƯU THẾ LAI Phạm Quang Tuân1*, Đồng Huy Giới2, Nguyễn Việt Long3, Vũ Văn Liết3, …

Số 10 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. EFFECT OF DRYING TEMPERATURE ON THE VOLATILE COMPOSTION OF ORTHODOX BLACK TEA Hoang Quoc Tuan*, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu 1485 2. DEVELOPING AN EFFICIENT REGENERATION PROTOCOL FOR SWEETPOTATO, Ipomoea …

Số 9 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SINH LÝ CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA VIỆT NAM (Cucumis sativusL.) KHI BỊ HẠN Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON Trần Anh Tuấn*, Trần …

Số 8 – Năm 2016
25/09/2017

N�NG H?C 1. SỬ DỤNG GIÁ THỂ GỐM KỸ THUẬT VÀ PHÂN CHẬM TAN TRỒNG CÂY RAU HÚNG BẠC HÀ (Mentha arvensisL.) TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Nguy?n Th? H�ng1, …

Số 7 – Năm 2016
25/09/2017

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 1. ISOLATION, IDENTIFICATION, AND PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF Bacillus subtilisWITH BROAD-RANGE ANTIBACTERIAL ACTIVITY FROM MUONG KHUONG CHILLI SAUCE Nguyen Thi Thanh Thuy1*, Vu Thi Huyen Trang1, Vu Quynh Huong1, Trinh Thi Thu …

Số 6 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐẠM BÓN VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ NẾP LAI HUA518 Dương Thị Loan*, Vũ Thị Bích …

Số 5 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. ĐÁNH GIÁ VÀ CHỌN LỌC DÒNG TỰ PHỐI NGÔ CHỊU HẠN DỰA TRÊN KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ Nguyễn Thị Hân1, Đồng Huy Bình2, Nguyễn Văn Giang2, Vũ Văn Liết3*, …

Số 4 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. STUDY ON GROWTH, YIELD AND HETEROSIS OF VEGETABLE CORN HYBRIDS Nguyen Viet Long 501 2. CHỌN TẠO GIỐNG HOA LAN HUỆ (Hippeastrum sp.) CÁNH KÉP THÍCH NGHI TRONG ĐIỀU KIỆN MIỀN BẮC …

Số 3 – Năm 2016
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. DEVELOPMENT OF RICE LINES (Oryza sativa L.) TOLERANT TO SUBMERGENCE VIA Sub1 GENE INTRODUCTION INTO LANDRACES AND ELITE BREEDING LINES Nguyen Thi Lang1*, Nguyen Thanh Hoa1, Pham Thi Thu Ha1, Nguyen Van …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN