Số 2 - 2023 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 2 – 2023

Đăng ngày:10/03/ 2023

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Xác định chỉ thị phân tử SSR liên kết với gen sh2 và su1 trên các dòng ngô ngọt tự phối
Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Quang Tuân,
Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Phạm Thu Hằng, Phạm Xuân Hội, Vũ Văn Liết ……………………… 49

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của tần suất khai thác và thời gian bảo quản đến chất lượng tinh dịch gà Hắc Phong
Bùi Huy Doanh, Nguyễn Thị Phương Giang, Đinh Thị Yên,
Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thị Phương, Phạm Kim Đăng …………………………………161

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Thực trạng và giải pháp thực hiện quyền của người sử dụng đất tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Đỗ Thị Tám, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trương Đỗ Thùy Linh………….. 169
Quản lý rừng đặc dụng và bảo tồn đa dạng sinh học: Nghiên cứu điểm tại Vườn Quốc gia Ba Bể
Nguyễn Thu Thùy ………………………………………………………………………………………………….. 179

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Phân lập, tuyển chọn và định danh chủng nấm men từ men thuốc bắc có khả năng lên men tạo dịch dưa hấu (Citrullus lanatus) lên men có chất lượng cao
Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thanh Quỳnh Anh ……………………………………………………………….189
Effects of the main operating parameters on seed holding in a seeder-pneumatic metering
device with an inclined plate for maize

Nguyen Xuan Thiet, Nguyen Chung Thong ………………………………………………………………..197
Bước đầu nghiên cứu tạo chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu bằng vi khuẩn tạo màng sinh học trên than sinh học có nguồn gốc từ trấu
Trần Thị Lương, Đỗ Thị Liên, Cung Thị Ngọc Mai, Trần Thị Đào,
Trần Phương Minh, Lê Thị Nhi Công ……………………………………………………………………… 207
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây hông (Paulownia fortunei) nhập nội
Nguyễn Thị Lâm Hải, Trần Đông Anh, Phạm Thị Thu Hằng,
Đinh Trường Sơn, Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Hải, Nông Thị Huệ,
Ninh Thị Thảo, Lưu Thị Hoa ……………………………………………………………………………………215
Nhân giống in vitro cây dành dành (Gardenia jasminoides Ellis)
Đinh Thị Thu Lê, Bùi Thị Hải Hoà, Nguyễn Thị Mỹ Uyên, Đoàn Thị Thúy Hằng,
Ninh Thị Phíp, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Cường4, Đinh Trường Sơn ……………… 226

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Trồng dưa lưới công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh – thực trạng và giải pháp
Vòng Thình Nam ……………………………………………………………………………………………………237
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang
Võ Thành Danh, Phạm Thái Bình, Võ Thị Bé Thơ, Nguyễn Trọng Nghĩa,
Võ Nguyễn Duy Khiêm ………………………………………………………………………………………….. 246
Thực trạng và giải pháp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Nông học, Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Nhâm, Ngô Thị Bích Hằng ………………………………………… 255

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động logistics thu hồi của doanh nghiệp
Hàn Huyền Hương, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Dương Nga …………………………………. 264BÌA TẠP CHÍ KHNNVN