Số 7 -2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 -2021

Đăng ngày:01/07/ 2021

MỤC LỤC – CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đặc điểm cấu trúc quần xã bọ chân chạy (Carabidae) và xác định các loài chỉ thị sinh học cho các kiểu sử dụng đất tại Khu Dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, Lạng Sơn
Bùi Văn Bắc, Lê Minh Thư……………………………………………………………………………………….853

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Biến động một số chỉ tiêu hình thái của cá bống cát (Glossogobius aureus) phân bố từ Cần Thơ đến Cà Mau
Phan Hoàng Giẻo, Đinh Minh Quang, Trương Trọng Ngôn, Nguyễn Hữu Đức Tôn ……….863
Đặc điểm sinh thái quần xã rong biển ven quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Đinh Thanh Đạt, Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng………………………………………………………..875
Ảnh hưởng của các điều kiện sinh thái khác nhau đến thành thục sinh dục của cá nâu (Scatophagusargus Linnaeus, 1766)
Nguyễn Văn Huy, Võ Điều, Võ Đức Nghĩa …………………………………………………………………885
So sánh hiệu quả điều trị bệnh giun đầu gai Pallisentis spp. trên cá rô đồng (Anabas testudineus) bằng levamisole và praziquantel
Trương Đình Hoài, Đoàn Văn Vững, Nguyễn Thị Hương Giang, Kim Văn Vạn ……………..894
So sánh hiệu quả kỹ thuật nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) vụ đông trong ao mở ngoài trời và hệ thống trong nhà tại tỉnh Nam Định
Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Thị Hóa, Lê Thị Cẩm Vân, Đoàn Thị Nhinh, Trần Thị Trinh, Đỗ Hoàng Hiệp,
Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Phạm Thị Lam Hồng, Lê Việt Dũng ……………………….901

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Thực vật ngập mặn khu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Kim Thoa, Đỗ Anh Duy, Bùi Minh Tuấn, Trần Văn Hướng, Phùng Văn Giỏi……..913
Hàm lượng cadimi trong cá Dìa tro (Siganus fuscescens) và bƣớc đầu đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe người tiêu dùng tại vùng ven biển Quảng Bình
Võ Văn Thiệp, Trần Thế Hùng, Nguyễn Thị Hương Bình……………………………………………..923
Các đặc tính màng chống thấm sinh học chitosan kết hợp với lignin thu hồi từ bã mía
Chu Thị Thanh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Kiên, Ngô Thị Thương,
Nguyễn Thị Bích Thủy, Lê Thị Thu Hương…………………………………………………………………932

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ốc cạn ngoại lai (Mollusca: Gastropoda) tại Tây Bắc Việt Nam: Rủi ro hiện hữu và tiềm tàng
Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn …………………………………………………………………………….942
Đánh giá khả năng phối hợp và đặc điểm sinh học của các tổ hợp lai từ một số nguồn gen nấm sò
Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Luyện, Vũ Thị Như Hoa,
Lê Thế Cương, Đỗ Thị Thu Quỳnh, Đinh Văn Nam……………………………952
Paper sheets made from sugarcane bagasse and lemongrass by-products: synthesis and properties
Ngo Thi Thuong, Tran Thi Thuy Dung, Chu Thi Thanh, Nguyen Thi Hong Hanh,
Le Thi Thu Huong …………………………………………………………………………………………………..964
Mô hình MOORA dựa vào entropy mờ mới ứng dụng cho hệ thống thông tin tuyển dụng
Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hạnh, Vũ Thị Thu Giang, Đỗ Thị Huệ,
Nguyễn Thị Bích Thủy……………………………………………………………………………………………..975

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Tích tụ và tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tuấn Sơn………………………………………………………………………….987BÌA TẠP CHÍ KHNNVN