số 9 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

số 9 – 2022

Đăng ngày:05/10/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ảnh hưởng của bón bổ sung silic đến sinh trưởng, giải phẫu của cây mạch môn (Ophiopogon Japonicus Wall.) trong điều kiện không tưới tại Hạ Hòa, Phú Thọ
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Văn Phú ……………………………………1145
Đặc điểm nảy mầm của một số loài chuối hoang dại và ảnh hưởng của điều kiện bảo quản tới khả năng nảy mầm của loài Musa balbisiana
Vũ Đăng Tường, Vũ Đăng Toàn, Vũ Thị Thu Hiền …………………………………………………..1153

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Đánh giá khả năng sử dụng các chỉ số hình thái đá tai để định loại một số loài cá biển
Vũ Quyết Thành, Trần Văn Đạt ……………………………………………………………………………..1160
Khảo sát hiện trạng khai thác, tiêu thụ và nuôi ốc bươu đồng (Pila polita) ở Đồng bằng
sông Cửu Long

Lê Văn Bình, Ngô Thị Thu Thảo …………………………………………………………………………….1173

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Tác động của đô thị hóa đến thay đổi sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Quang Học, Nguyễn Đình Bồng …………………………………..1185

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Ảnh hưởng của ánh sáng đến năng suất của cây dưa chuột trong nhà lưới
Nguyễn Thị Huyền Thanh, Phạm Thị Lan Hương,
Ngô Quang Ước, Đào Xuân Tiến ……………………………………………………………………………1198
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chiếu sáng thông qua ứng dụng Blynk và mạng wifi
Đào Xuân Tiến, Nguyễn Thị Huyền Thanh, Nguyễn Xuân Trường ……………………………..1208
1293
Thiết kế hệ thống CRISPR/Cas9 bất hoạt OsNRAMP5 liên quan tới tích lũy cadmium ở lúa TBR225
Ngô Thị Vân Anh, Nguyễn Anh Minh, Phạm Thu Hằng, Phạm Phương Ngọc,
Lê Quỳnh Mai, Phạm Xuân Hội, Nguyễn Duy Phương ……………………………………………. 1220

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Hiệu quả kinh tế của ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh ở các hợp tác xã
trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Vũ Thị Hải, Phí Thị Diễm Hồng, Trần Quang Trung,
Lê Thanh Hà, Bùi Thị Mai Linh ……………………………………………………………………………..1230
Vai trò của hợp tác xã trong cung cấp vật tư đầu vào và tiêu thụ lúa cho nông dân ở tỉnh Hậu Giang
Ngô Văn Thống, Trần Quốc Nhân ………………………………………………………………………… 1242
Phân tích hiệu quả sản xuất giữa các mô hình trồng nhãn ở tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Viết Đăng, Quyền Đình Hà …………………………………………. 1252
Phát triển chuỗi cung ứng lạnh rau quả của Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nguyễn Thị Bình …………………………………………………………………………………………………..1262

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan hoạt động trồng sen và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sen của nông hộ
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Huế, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường,
Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Phong ………………………………………….1272
Tổng quan thành phần sinh vật hại quế và biện pháp quản lý một số loài sâu, bệnh hại quế
Nguyễn Tuấn Cường, Thân Thế Anh, Đỗ Thị Thu Hà, Bùi Lê Vinh …………………………….1281BÌA TẠP CHÍ KHNNVN