Số 1 - Năm 2015 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 1 – Năm 2015

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ SỰ CÓ MẶT GEN KHÁNG VIRUS XOĂN VÀNG LÁ Ở CÀ CHUA
Đoàn Xuân Cảnh1*, Tống Văn Hải, Nguyễn Hồng Minh2, Đoàn Thị Thanh Thúy1
1
2.ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ XÁC ĐỊNH GEN MẪN CẢM NHIỆT ĐỘ CỦA MỘT SỐ DÒNG TGMS
Phạm Văn Thuyết1, Đàm Văn Hưng2, Nguyễn Quốc Trung3 Trần Văn Quang2*, Lê Quốc Doanh1
12
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở CHÓ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
Sử Thanh Long1*, Trần Lê Thu Hằng2
23
2.GIÁ TRỊ GIỐNG ƯỚC TÍNH VÀ CHỌN LỌC ĐỐI VỚI TÍNH TRẠNG TĂNG KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH CỦA LỢN ĐỰC PIÉTRAIN KHÁNG STRESS
Hà Xuân Bộ1*, Nguyễn Hoàng Thịnh1, Đỗ Đức Lực1,2, Đặng Vũ Bình3
31
3.NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC MANG CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngo donidella) NHIỄM KÝ SINH TRÙNG 
Trương Đình Hoài1*, Hoàng Minh Tùng2, Nguyễn Vũ Sơn3, Kim Văn Vạn1
38
4.BIẾN ĐỔI MÔ HỌC SAU KHI TIÊM VACXIN NHŨ DẦU TRÊN CÁ GIÒ Rachycentron cadadum
Cung Thị Lý1, Phan Thị Vân1*, Trần Ngọc Hùng2
49
5.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA CHÓ ĐƯỢC GÂY BỆNH THỰC NGHIỆM BẰNG CHỦNG VIRUS CARE (CDV-768)
Nguyễn Thị Lan, Bounheuang SIHOUNGVANH*, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Hữu Nam
56
6.MÔ TẢ BA LOÀI CÁ MỚI THUỘC GIỐNG Silurus Linnaeus, 1758, (Siluridae, Siluriformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương*
65
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC CỦA ĐẤT BA ZAN TÁI CANH CÀ PHÊ TỈNH GIA LAI
Vũ Anh Tú*, Nguyễn Văn Toàn
75
2.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH
Đặng Tiến Sĩ1, Phạm Thị Tuyền2, Đặng Hùng Võ3, Đỗ Thị Tám4*
82
3.NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Nguyễn Thị Kim Yến1*, Đỗ Nguyên Hải2
90
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG TẤM BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIẾN THIÊN (FGM) THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO (HSDT)
Dương Thành Huân1, Lê Minh Lư1, Trần Minh Tú2*
99
2.LỰA CHỌN KẾT CẤU MẠCH NGUỒN CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Trọng Minh1¬, Bùi Hải Triều1, Nguyễn Công Thuật2
110
3.NGHIÊN CỨU KẾT NỐI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ DÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU VỚI LƯỚI ĐIỆN
Phan Thị Nguyệt Nga1,3*, Nguyễn Đăng Toản2
115
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
Trịnh Thị Huyền Thương1*, Đỗ Kim Chung2
124
2.SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG
Đàm Thị Hường1, Đỗ Thị Hòa Nhã1, Phạm Bảo Dương2*
133
3.EFFECTS OF THE CONSUMER PRICE INDEX ON THE VOLATILITY OF FOREIGN VISITORS TO VIETNAM
Do Quang Giam1*, Tran Thi Tuan2, Le Thanh Ha1
143


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN