Năm 2006 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2006
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Khả năng phát triển quần thể của nhện bắt mồi Amblyseius victoriensis Womersley, một loài thiên địch quan trọng của nhện đỏ son Tetranychus cinnabarinus Koch và bọ trĩ Thrips palmy Karny …

Số 4 và 5 – Năm 2006
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Bước đầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí canh trong nhân nhanh giống cây khoai tây cấy mô Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Thị Hương, …

Số 3 – Năm 2006
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Kết quả chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới TH3-4 Nguyễn Thị Trâm, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Trọng Tú, Vũ Thị Bích Ngọc, Lê …

Số 2 – Năm 2006
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Chế độ mưa và sản xuất lúa ở huyện Tram kak, tỉnh Takeo, Campuchia Lim Sokha Pheakdey, Trần Đức Viên, Chan Nareth 2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, …

Số 1 – Năm 2006
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Một số biện pháp cải thiện năng suất và mã quả giống xoài Tròn Yên Châu  Phạm Thị Hương, Trịnh Thị Mai Dung 2. Ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN