Số 12 - 2021 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 12 – 2021

Đăng ngày:19/11/ 2021

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Đặc tính hình thái thực vật của cây cam soàn (Citrus sinensis (L.) cv. Soan) không hạt được
phát hiện tại tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Quốc Sĩ, Nguyễn Bảo Vệ ……………………………………………………1567
Hiệu ứng chiếu xạ tia gamma Co60 đối với một số mẫu giống lúa địa phương và nhập nội
Nguyễn Thị Miền, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Văn Quang ……………………………………….1576
Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón và vi khuẩn cố định đạm vùng rễ đến sinh trưởng và
năng suất của cây vừng (
Sesamum indicum L.)

Trần Hoàng Em, Lê Vĩnh Thúc, Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Ngọc Hữu,
Nguyễn Quốc Khương …………………………………………………………………………………………..1586

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp vách tế bào lợi khuẩn vào thức ăn đến một số chỉ tiêu kinh tếkỹ thuật lợn thịt
Trần Hiệp, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Tuyết Lê,
Phạm Kim Đăng …………………………………………………………………………………………………. 1598
Ảnh hưởng của phương thức nuôi và tổ hợp lai tới một số chỉ tiêu phúc lợi động vật của gà
thương phẩm hướng thịt

Hán Quang Hạnh, Nguyễn Thị Xuân ………………………………………………………………………1608

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Tuyển chọn nấm Trichoderma spp. có khả năng đối kháng với tác nhân gây bệnh thán thư trên cây xoài
Phạm Thị Lý Thu, Lê Trung Thành, Lưu Thị Mỹ Dung, Hà Viết Cường,
Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Hồng Hải ……………………………………………………………. 1617
Khảo sát hàm lượng polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn trên vi khuẩn
Escherichia coli ATCC 25922 của một số loài thảo dược

Nguyễn Thị Thanh Hà, Lê Phương Hồng Thủy, Nguyễn Văn Thanh,
Nguyễn Thị Thu Hằng, Đào Văn Cường, Nguyễn Văn Cường,
Nguyễn Huy Thái, Nguyễn Thanh Hải …………………………………………………………………….1628
Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống điều khiển tầng dựa trên dữ liệu thực nghiệm bằng phương pháp Virtual Reference Feedback Tuning
Nguyễn Quang Huy, Lê Vũ Quân, Vũ Thị Thu Giang ………………………………………………. 1640
Phát triển thiết bị cầm tay đo quang phổ phản xạ của một số loại rau ăn lá tại Việt Nam
Ngô Việt Đức, Hoàng Lê Tuấn Anh, Trần Phương Hà, Hoàng Ngọc Lin,
Lê Cảnh Việt Cường…………………………………………………………………………………………….. 1648

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Sự tham gia của người dân vào phát triển du lịch cộng đồng trước và sau dịch Covid-19:
Trường hợp nghiên cứu tại Mộc Châu, Sơn La

Nguyễn Minh Đức, Trần Nguyên Thành…………………………………………………………………. 1662
Tổ chức kế toán của các hợp tác xã tại tỉnh Nghệ An: Thực trạng, giải pháp và kiến nghị
Trần Thị Thương, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Mai Anh, Lê Thị Minh Châu ……………..1672
Ảnh hưởng của Covid-19 đến quản lý nghề cá ở Việt Nam: Đánh giá ban đầu từ khía cạnh quản lý
Tô Văn Phương ………………………………………………………………………………………………….. 1684

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan về những ứng dụng công cụ đánh giá tài nguyên đất và nước (SWAT) ở Việt Nam: Thách thức và triển vọng trong tương lai
Ngô Thanh Sơn, Trần Trọng Phương ……………………………………………………………………..1693BÌA TẠP CHÍ KHNNVN