Số 4 - Năm 2017 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 4 – Năm 2017

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.LỰA CHỌN THỜI VỤ CHO HAI GIỐNG LÚA NẾP KHẨU PÁI VÀ KHẨU LƯỜNG VÁN – ĐẶC SẢN CỦA TỈNH TUYÊN QUANG
Nguyễn Thị Lân
319
2.ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT BỐN GIỐNG LÚA TRÊN CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Ngọc Phương
329
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ H’MÔNG NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP
Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Duy, Vũ Đình Tôn
338
2.XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ LĂNG (Ictalurus punctatus) TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Trịnh Thị Trang, Nguyễn Thị Dung, Trương Đình Hoài
346
3.MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MẬT ĐỘ VI KHUẨN Vibrio spp. VÀ ĐỘ MẶN TRONG AO NUÔI TÔM
Trương Thị Mỹ Hạnh, Kim Văn Vạn, Huỳnh Thị Mỹ Lệ và Phan Thị Vân
355
4.NĂNG SUẤT VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CỎ TAIWANESE NAPIER NHẬP TỪ THÁI LAN TRỒNG TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Nguyễn Thị Hoà Bình,Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Hằng và Bùi Quang Tuấn 1
362
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN LÂN BỌC DICACBOXYLIC AXIT POLIME (DCAP) ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT, HẤP THU LÂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN
Trần Văn Hùng, Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng
371
2.HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CÀ PHÊ XEN MẮC CA TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN Ở HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK
Phạm Thế Trịnh
380
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN VỀ LAN TRUYỀN ẨM ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI NHỎ GIỌT CHO CÀ CHUA VỤ ĐÔNG VÙNG GIA LÂM, HÀ NỘI
Ngô Thị Dung, Nguyễn Văn Dung, Hoàng Thái Đại, Nguyễn Thị Giang
390
2.SYNTHESIS OF NANO MnO2 CATALYST AND ITS APPLICATION TO TREATMENT OF ORGANIC COMPOUNDS IN LIVESTOCK’S WASTEWATER AFTER ANAEROBIC DIGESTION
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
400
3.THÀNH PHẦN POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HÓA CỦA GIỐNG CHÈ SHAN
Giang Trung Khoa, Bùi Quang Thuật, Ngô Xuân Mạnh, P. Duez
409
4.ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHÍN THU HOẠCH VÀ NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN LẠNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CÀ CHUA SAVIOR SAU THU HOẠCH
Nguyễn Thị Bích Thủy, Đỗ Thị Lịu
419
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA LIÊN KẾT TRONG TIÊU THỤ NGÔ CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở SƠN LA
Nguyễn Đăng Học, Trần Quang Trung, Bùi Thị Khánh Hòa
429
2.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA HỘ TRỒNG THANH LONG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN
Nguyễn Hữu Đặng
437


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN