Số 3 - Năm 2010 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 – Năm 2010

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc (Effect of Fertilizer on Growth Development and Yield of Peanut at Viet Yen – Bac Giang)
Vũ Đình Chính, Đỗ Thành Trung
367
2.Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và bước đầu thử khả năng kết hợp của một số dòng, giống lạc ưu tú (Evaluation of Growth, Development, Yield and Preliminary Combining Ability Test of some Superior Peanut Lines and Varieties)
Nguyễn Thị Thanh Hải, Vũ Đình Chính, Đinh Thái Hoàng
375
3.Kết quả đánh giá về sinh trưởng, phát triển và khả năng tạo bỏng của ngô nổ tại vùng Gia Lâm Hà Nội (The Results on Evaluation of Agronomical Characteristics, Yields and Pop indicator of Popcorn Lines in Gialam District, Hanoi, Vietnam)
Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Lộc
384
4.Nghiên cứu một số tính chất lý hóa học của đất trồng cam theo độ tuổi vườn ở Hàm Yên – Tuyên Quang (Study on Physical and Chemical Properties of Soil under Orange with the Different Establishment Period at Hàm Yên District – Tuyen Quang Province)
Cao Việt Hà, Lê Thanh Tùng
393
5.Phân tích tính đa hình ADN của 8 cặp lai nhị nguyên tằm dâu F1 bằng chỉ thị RAPD (Assesment of the DNA Divirsity of the 8 F1 Single Cross Hybrids of Silk Worm Using RAPD Markers
Vũ Thị Thu Hiền, Đinh Thị Phòng
402
6.Đánh giá mùi thơm và gen kiểm soát mùi thơm của các giống lúa thơm địa phương và cải tiến (Evaluation of Aroma and Aromatic Controling Gene in Indigenous and Improved Rice Varieties)
Trần Tấn Phương, Hồ Quang Cua, Nguyễn Thị Trâm, Trần Duy Quý, Lê Thị Kim Nhung, Lê Thị Xã
410
7.Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây dưa hấu (Citrullus lanatus) (Study on Micropropagation of Citrullus Lanatus)
Nguyễn Thị Phương Thảo, Ninh Thị Thảo, Vũ Thị Hà
418
8.Nghiên cứu quy trình nhân nhanh in vitro cây Lan huệ mạng Hippeastrum reticulatum Herb.var. striatifolium Herb (Study on Micropropagation of Hippeastrum reticulatum Herb.var. striatifolium Herb.)
Ninh Thị Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hạnh Hoa
426
CHĂN NUÔI – THỦY SẢN – THÚ Y
1.Ứng dụng hormone điều trị rối loạn sinh sản do bệnh lý buồng trứng ở bò sữa nuôi tại Trại Sao Vàng (Hormone Application to Treat Reproductive Disorders Due to Pathological Ovariesin Dairy Cows Raised in Sao Vang Farm)
Đặng Thái Hải, Lê Trần Thái
433
2.Thành phần thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực lai Landrace x Duroc (Omega) và Pietrain x Duroc (PiDu) (Carcass Composition and Meat Quality of Crossbreds between F1(Landrace x Yorkshire) Sows Mat
Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi
439
3.Phân tích đặc điểm phân tử và vai trò của gen C9 trong hệ miễn dịch ở lợn (Analyzing Molecular Characterization and the Role of Porcine Gene C9 in the Immune System)
Đỗ Võ Anh Khoa
448
4.Một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu ở chó mang vết thương (Some Clinical Signs and Physiological Parameters of Blood in Wounded Dogs)
Vũ Như Quán, Chu Đức Thắng
458
5.Chế biến thân lá lạc làm thức ăn cho trâu bò (Processing Groundnut Vines as Feed for Buffalo and Cattle)
Mai Thị Thơm, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú
462
6.Khảo sát tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thịt lợn, thịt trâu, bò tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (A Survey on the Sanitation Indicator Bacterial Contamination in Pork, Buffalo Meat and Beef
Dương Thị Toan, Nguyễn Văn Lưu, Trương Quang
466
7.Chuyển đổi giới tính, nuôi vỗ thành thục, sinh sản và ương nuôi thành công cá Song vằn (Epinephelus fuscoguttatus) (Sex Reversal, Broodstock Management and Seed Production of Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus)
Lê Xân, Nguyễn Hữu Tích, Nguyễn Đức Tuấn
472
8.Kết quả bước đầu nuôi đơn cá trắm đen thương phẩm trong ao tại tỉnh Hải Dương (Initial Results of Black Carp Monoculture in Ponds in Haiduong Province)
Kim Văn Vạn, Trần Ánh Tuyết, Trương Đình Hoài, Kim Tiến Dũng
481
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Ảnh hưởng của chế độ nước tưới đến sự biến đổi kali trong đất và năng suất lúa trên đất phù sa sông Hồng Effect of Water Regime for Potassium Change in Soil and Rice Yield in the Red River Delta
Ngô Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Dung, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thúy Hà
488
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.Sản xuất protein erythropoietin thông qua quá trình chuyển gen trên tế bào CHO – K1 (Chinese hamster ovary) Development Erythropoietin via Transfection of Chinese Hamster Ovary Cell Type K1 (CHO – K1)
Lê Trầm Nghĩa Thư, Trần Phong, Hoàng Thanh Tuấn, Quan Quốc Đăng, Đỗ Minh Sĩ, Đàm Sao Mai
498
2.Tính toán, thiết kế và chế tạo mẫu lò đốt than quy mô nhỏ (LTĐ 1,0) để sấy khô và bảo quản nông sản (Calculating, Designing and Manufacturing the Pilot-Scale Prototype-Coal Furnace (LDT 1.0) to Dry and Process Agricultural Products
Nguyễn Đình Tùng
505
KINH TẾ XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.Đánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật IPM của nông dân sản xuất lúa tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình (Assessment on Adoption of Integrated Pest Management Technology of Rice Farmer in Quynh Phu District, Thai Binh Province
Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Văn Nhiễm
519
2.Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công cấp cơ sở và đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở Some Theorical and Practical Isues on and People’s Contribution in Public Finance at Grassroot Level
Kim Thị Dung
529
3.Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động – tỉnh Bắc Giang (Real Situation and Solutions for Improvement of Eficiency in Public Investment for Economic Development at Son Dong District – Bac Giang Province
Nguyễn Phượng Lê, Trần Thị Như Ngọc, Phạm Thị Thanh Thúy, Chu Quý Minh
538
4.Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội Some Measures to Improve the Investment Climate in the Agricultural Sector of Hanoi
Chu Thị Kim Loan, Trần Hữu Cường, Nguyễn Hùng Anh
549
5.Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn huyện Phúc Thọ – Hà Nội The Role of Civil Social Organizations in Participation Solving Social Problems in Rural Phuc Tho District – Ha Noi
Trần Lê Thanh


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN