Số 5 - Năm 2011 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2011

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân và vụ thu trên đất Gia Lâm – Hà Nội Evaluation on Agronomical Characters of Groudnut Varieties Grown in Spring and Autumn Seasons at Gia Lam – Hanoi
Nguyễn Thị Thanh Hải, Vũ Đình Chính
697
2.Nghiên cứu đặc tính ngủ nghỉ và ảnh hưởng của thời gian bảo quản tới khả năng chế biến chip của một số giống khoai tây Research on the Dormancy and Influence of Storage Time to the Processing Quality of Chip Processing Potato Varieties
Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Trương Thị Vịnh
705
3.Giám định một số chủng nấm ký sinh rệp sáp hại cà phê bằng phương pháp DNA Identification of on some Fungal Strains Parasitic on Coffee Scale Insect by DNA
Phạm Văn Nhạ, Hồ Thị Thu Giang, Phạm Thị Vượng, Đồng Thị Thanh, Trần Thị Tuyết, Đặng Thanh Thúy, Phạm Duy Trọng
713
4.Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá Pomior đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu Effect of Foliar Fertilizer Pomior on Growth of Mulberry Plants and Yield and Quality of Mulberry leaves
Trần Thị Ngọc
719
5.Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Raltonia solanacearum Smith) hại cây khoai tây vùng Hà Nội – phụ cận và biện pháp phòng trừ Bacterial Wilt Disease (Raltonia solanacearum Smith) of Potato in Hanoi and Surroundings and Control Methods
Nguyễn Tất Thắng, Đỗ Tấn Dũng, Nguyễn Văn Tuất
725
6.Ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây sơn trên đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ The Effect of Cutting Branch Techniques, Remove Flowers on the Growth, Development and Yield of Wax-tree at Tam Nong-
Nguyễn Chí Thắng, Vũ Đình Chính, Đoàn Thị Thanh Nhàn
735
7.Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây hoa loa kèn (Lilium poilanei Gapnep) Study on Rapid Micropropagation of Lilium poilanei Gapnep
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nông Thị Huệ, Vũ Quang Khánh, Nguyễn Hữu Cường
743
8.Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và một số yếu tố tác động đến hiệu quả nuôi cấy bao phấn giống lúa Indica Effect of Different Media and Some Factors on Efficiency of Anther Culture in Indica Rice
Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Vũ Văn Liết
751
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học của sán lá tuyến tụy Eurytrema spp ký sinh ở trâu, bò, dê vùng đồng bằng sông hồng và biện pháp phòng trừ A Study on Some Biological, Epidemiological Features of Pancreatic Fluke Eurytrema spp in Buffalo, 
Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Hoàng Yến
759
2.Đánh giá phẩm chất tinh dịch lợn piétrain kháng stress nhập từ bỉ nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng Evaluation of Semen Quality of Piétrain Rehal Imported from Belgium and Raised at Dong Hiep Farm – Hai Phong Province
Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình
766
3.Thực trạng bảo quản và quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản sau thu hoạch trên tàu khai thác xa bờ ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam Current Status of Preservation and Management of Fisheries Product Quality on Offshore Fishing Vessels in some Central Pro
Nguyễn Hữu Khánh, Hồ Thị Bích Ngân
772
4.So sánh thành phần, tỷ lệ thức ăn của còng Perisesarma eumolpe giữa vùng rừng và vùng gãy đổ tại rừng ngập mặn Cần Giờ – TP. Hồ Chí Minh Comparison of Perisesarma Eumolpe’s food Composition and Food Rate between Undamaged and Damaged Areas at Can Gio Mang
Trần Ngọc Diễm My, Nguyễn Doãn Hạnh, Đỗ Thị Thu Hường
780
5.Nghiên cứu thăm dò sinh sản cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) An Initial Study on Artificial Reproduction of Pond Loach (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842)
Bùi Huy Cộng, Ngô Thị Dịu và Nguyễn Thị Diệu Phương
787
6.Gen kháng bệnh ở vật nuôi và tiềm năng đóng góp từ các giống địa phương của Việt Nam Disease Resistance Genes in Farm Animals and Potential Contributions of Vietnamese Local Breeds
Nguyễn Bá Tiếp
795
KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ
1.Thành phần hóa học, dinh dưỡng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm xúc xích tôm có phối trộn surimi Chemical and Nutritional Composition and Consumer Acceptability of Shrimp Sausage Product Mixed with Surimi
Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Anh Tuấn
807
2.Mô hình hóa thời gian sấy riêng trong sấy thóc tĩnh theo lớp dầy Modelling of Specific Drying Time in Stationary Deep-bed Layer Drying of Paddy
Đỗ Thái Sơn
814
TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG
1.Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất đồi gò huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ Application of Remote Sensing and Geographic Information System in Evaluating Soil Erosion. A Case Study in Tam Nong District, Phu Tho Province
Trần Quốc Vinh, Đặng Hùng Võ, Đào Châu Thu
823
KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ PTNT
1.Tối ưu hóa trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Optimizing in Aricultural Production of Households in Thanh Mien District, Hai Duong Province
Phạm Thị Mai, Đỗ Trường Lâm
834
2.Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân ngoại thành Hà Nội: nghiên cứu điển hình tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ Household’s Accessibility to Formal Credit in the Suburb of Hanoi: Case Study in Hoang Van Thu Commune, Chuon
Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Mậu Dũng
844
3.Xác định mức sẵn lòng chi trả của các hộ nông dân vê dịch vụ thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở địa bàn huyện Gia Lâm – Hà Nội Defining the Willingness to Pay level of Farmhouses about Solid Waste Activities Collection, Management and Tr
Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thị Ngọc Thương, Đào Thị Hồng Ngân, Phạm Thị Hương, Đỗ Thị Minh Thùy, Chử Đức Tuấn


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN