Số 7 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
CHUYÊN ĐỀ SINH LÝ THỰC VẬT
1.ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ MUỐI LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nannochloropsis oculata TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO
Trịnh Cẩm Tú*, Trần Thanh Hương, Bùi Trang Việt
981
2.KHẢ NĂNG TẠO CÂY TỪ PHÔI VÔ TÍNH VÀ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT GIÂM CÀNH EX VITRO TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TIÊU (Piper nigrum L.)
Tô Thị Nhã Trầm1, Hồ Ngọc Hân1, Nguyễn Thị Kim Linh1, Hoàng Văn Cương2, Hoàng Xuân Chiến2, Lê Đình Đôn1, Dương Tấn Nhựt2*
988
3.NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS (HAW.) BRITT. ROSE) VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
Tô Thị Nhã Trầm1, Đinh Thị Hà1, Nguyễn Thị Quỳnh Liên1, Lê Đình Đôn1, Hoàng Văn Cương2, Hoàng Xuân Chiến2, Dương Tấn Nhựt2
996
4.BIẾN NẠP GEN HbsAg TRÊN MỘT SỐ GIỐNG CÀ CHUA BI (Lycopersicon esculentum Mill.)
Nguyễn Thị Phương Nam1, Trần Thị Ngọc Hà1, Lê Hoàn Hảo1, Lê Tấn Đức1, Phạm Đức Trí1, Phan Tường Lộc1, Nguyễn Hữu Tâm1, Bùi Minh Trí2, Nguyễn Hữu Hổ1*
1005
5.ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ BÌNH NUÔI CẤY ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CẨM CHƯỚNG HỒNG HẠC CẤY MÔ
Nguyễn Thanh Phương*, Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Hồng Thắm Viện Sinh học Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
1015
6.PHẢN ỨNG SIÊU NHẠY CẢM Ở RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG NAM ĐÀN ĐỐI VỚI CHÌ
Mai Văn Chung*, Nguyễn Đức Diện, Nguyễn Đình San
1023
7.XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPIT, CHẤT KHOÁNG, AXIT BÉO VÀ CÁC CHỈ SỐ HÓA SINH TRONG HẠT VỪNG (Sesamum indincum L.)
Trần Thị Thanh Huyền1*, Cao Phi Bằng2
1029
8.QUÁ TRÌNH PHÁT SINH HÌNH THÁI MÔ SẸO VÀ CHỒI CỦA CÂY LONG NÃO (Cinnamomum camphora (L.) Sieb.) NUÔI CẤY IN VITRO
Nguyễn Thị Quý Cơ1, Trần Văn Tiến1, Võ Thị Bạch Mai2, Trần Trọng Tuấn3, Nguyễn Hải Sơn4*
1034
9.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CỌC RÀO (Jatropha curcas L.) TRỒNG Ở ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Võ Thị Mai Hương*, Trần Vũ Ngọc Thi
1042
10.ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC VÙNG SINH THÁI VÀ XỬ LÝ GIBBERILIN (GA3) TỚI SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA GIỐNG LAN ĐAI CHÂU TRẮNG ĐỐM TÍM
Đinh Thị Dinh1,2*, Đặng Văn Đông2, Trần Duy Quý3
1049
11.CHUYỂN GEN KHÁNG SÂU cry1Ab, cry1B-cry1Ab VÀO CÂY MÍA (Saccharum officinarum L.)
Phan Tường Lộc*, Hoàng Văn Dương, Mai Trường, Lê Tấn Đức, Trần Thị Ngọc Hà, Văn Đắc Thành, Phạm Đức Trí, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Hổ
1058
12.XÁC ĐỊNH THỜI GIAN THU HOẠCH ĐỂ LÀM GIỐNG CHO VỤ SAU CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517-8
Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Văn Hòa
1068
13.ẢNH HƯỞNG CỦA MOLIPĐEN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON
Trần Khánh Vân*, Nguyễn Thị Thao, Trần Thị Thanh Huyền
1075
14.TẠO VÀ NHÂN PHÔI SOMA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG
Mai Trường1, Trần Thị Ngọc Hà1, Trần Trọng Tuấn1, Phan Tường Lộc1, Đỗ Đăng Giáp1, Bùi Đình Thạch1, Nguyễn Thị Ngọc Hân1, Phạm Đức Trí 1, Lê Tấn Đức1,
1085
15.KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN ĐỊA PHƯƠNG (Oryza sativa L.)
Nguyễn Thị Ngọc Lan1, Nguyễn Như Khanh2, Chu Hoàng Mậu1
1096
16.ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ XUÂN HÓA CỦ GIỐNG ĐẾN SỰ NẢY MẦM VÀ BIẾN ĐỔI CHẤT DỰ TRỮ CỦA CỦ LILY THƯƠNG PHẨM ĐƯỢC NHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁCH VẢY
Nguyễn Văn Tỉnh1,2*, Đặng Văn Đông2, Hoàng Minh Tấn3
1106
17.MỘT SỐ BIẾN ĐỔI SINH LÍ Ở HẠT NẢY MẦM VÀ CÂY NON ĐẬU TƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ THẤP
Ong Xuân Phong1*, Nguyễn Văn Mã2
1114
18.XÂY DỰNG QUY TRÌNH VI NHÂN GIỐNG CÂY NGỌC HÂN (Angelonia goyazenzsis Benth)
Phạm Văn Lộc*, Nguyễn Thành Luân, Lại Đình Biên, Nguyễn Thị Liễu
1120
19.NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BỐN GIỐNG ĐỊA LAN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO
Trần Thị Ngọc Lan1, Nguyễn Hồng Hoàng3, Nguyễn Du Sanh2, Dương Tấn Nhựt3*
1125
20.MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÓA VÀ KHẢO SÁT SỰ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN DEHYDRIN Ở CÂY QUÝT ĐƯỜNG (Citrus clementina)
Cao Phi Bằng
1134
21.NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẪU VÀ CẤU TRÚC PHÔI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT SINH PHÔI VÔ TÍNH SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis HA ET GRUSHV.)
Bùi Văn Thế Vinh1, Vũ Thị Thủy3, Thái Thương Hiền3, Đỗ Khắc Thịnh2, Dương Tấn Nhựt3*
1140
22.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐẶC TÍNH KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG TỪ KHOAI TÂY DẠI SANG KHOAI TÂY TRỒNG THÔNG QUA DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN
Hoàng Thị Giang1, Vũ Thị Hằng1, Nguyễn Thị Thủy1, Đỗ Thị Thu Hà1 Ramona Thieme2, Thilo Hammann2, Nguyễn Quang Thạch1*
1149


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN