Số 01 - Năm 2014 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 01 – Năm 2014

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1. KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM CẢI DẦU (Brassica napus) NHẬP NỘI TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ TỈNH HÀ GIANG
Vũ Đức Chiến*, Bùi Quang Thuật, Lê Bình Hoằng, Nguyễn Trung Hiếu
1
2. KẾT QUẢ LÀM THUẦN DÒNG BỐ MẸ VÀ HOÀN THIỆN QUI TRÌNH SẢN XUẤT HẠT LAI GIỐNG TH8-3
Vũ Thị Bích Ngọc*, Trần Thị Huyền, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Trâm
7
CHĂN NUÔI & NTTS
1. ƯỚC TÍNH HỆ SỐ DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NẠC CỦA LỢN PIÉTRAIN KHÁNG STRESS
Hà Xuân Bộ1*, Đỗ Đức Lực1,2, Đặng Vũ Bình3
16
2. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ SONG CHUỘT (Cromileptes altivelis) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG
1Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1; 2Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp
22
3. KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA BA BA GAI (Tryonyx cartilagineus) TẠI SƠN LA
Kim Văn Vạn1*, Nguyễn Văn Tuyến1, Lương Minh Cường2, Phạm Quang Thắng3, Nguyễn Thị Diệu Phương4
28
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
Đinh Hồng Duyên*, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Hòa
32
2. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2000 – 2010
Nguyễn Thị Thu Hiền1,3, Phạm Vọng Thành2, Nguyễn Khắc Thời3
43
3. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÂY DU NHẬP RỪNG NGẬP MẶN Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đặng Văn Sơn1*, Phạm Văn Ngọt2 1Viện Sinh học Nhiệt đới – Vast; 2 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
52
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1. INFLUENCE OF SOAKING AND GERMINATION CONDITIONS ON THE γ-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT OF 2 RICE VARIETIES (IR 50404 AND JASMINE 85) FROM MEKONG DELTA
Lê Nguyễn Đoan Duy*, Nguyễn Công Hà
59
2. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN VI SINH VÀ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA CÁC SẢN PHẨM MEN TIÊU HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hường, Trịnh Thị Thùy Linh, Nhữ Thị Hà, Trịnh Thị Hảo, Nguyễn Thành Linh, Đặng Xuân Nghiêm*
65
3. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA LÁ CỎ NGỌT VIỆT NAM
Trương Hương Lan1*, Lại Quốc Phong1, Nguyễn Thị Làn1, Nguyễn Thị Việt Hà1, Phạm Linh Khoa1, Lê Hồng Dũng2
73
4. EFFECT OF PROCESSING CONDITIONS AND GELLING AGENTS ON THE PHYSICO-CHEMICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF JACKFRUIT JAM ADDING TO YOGURT
Nguyễn Minh Thủy1*, Lý‎ Nguyễn Bình1, Nguyễn Ái Thạch2, Nhan Minh Trí1, Hồ Thanh Hương1, Nguyễn Phú Cường1, Đinh Công Dinh2, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền1
78
5. EFFECTS OF YEAST STRAINS, pH AND FERMENTATION TEMPERATURE ON WINE MADE FROM Rhodomyrtus tomentosa FRUIT (MANG DEN, KONTUM PROVINCE)
Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Đinh Công Dinh
89
6. OPTIMIZATION OF FACTORS AFFECTING SYRUP PRODUCTION FROM “SIM” FRUIT (Rhodomyrtus tomentosa) FOR HIGH ANTHOCYANIN CONCENTRATION AND GOOD QUALITY
Nhân Minh Trí, Nguyễn Minh Thủy*, Phạm Thị Kim Quyên
98
KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. IMPACTS OF COMMUNITY BASED TRAINING ON PESTICIDE RISK REDUCTION 
Đỗ Kim Chung*, Kim Thị Dung
108
2. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở HÀ NỘI
Đoàn Thị Yến1, Nguyễn Thị Minh Hiền2
116
THÔNG TIN NGẮN
1. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM KIỂU LƯỚI Ô VUÔNG
Nguyễn Đình Hiền
12


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN