Số 7 - Năm 2013 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 7 – Năm 2013

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.Nghiên cứu khả năng sử dụng loài nhện bắt mồi Amblyseius sp. trong phòng trừ nhện đỏ Panonychus citri Koch hại cam chanh Study on Applicability of Predatory Spider Mite Amblyseius sp. for Controlment Citrus Red Spider Mite Panonychus citri Koch
Phạm Thị Hiếu, Nguyễn Đức Khánh, Lê Ngọc Anh
903
2.Sử dụng vỏ bầu hữu cơ và giá thể trồng một số loại rau tại vùng Gia Lâm, Hà Nội Use of germinating organic bag and substrate to grow vegetables in Gia Lam, Hanoi
Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Xuân Thương, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Thị Hồng Hạnh
909
3.Nhân giống in vitro loài lan bản địa Dendrobium nobile Lindl. In vitro micropropagation of wild orchid Dendrobium nobile Lindl.
Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lý Anh
917
4.Phản ứng của một số dòng ngô tự phối với điều kiện ngập nước ở thời kỳ cây con The Responses of Maize Inbred Lines to Flooding Condition at Seedling Stage
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Cương, Phạm Quang Tuân
926
5.Nghiên cứu các nhóm sinh thái nhện (Araneae, Arachnida) ở rừng ngập mặn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Study of Guild of Spider Fauna (Araneae, Arachnida) at Cu Lao Dung Mangrove Forest, Soc Trang Province
Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai, Trần Triết, Nguyễn Văn Huỳnh
933
6.Xác định mật độ trồng ở khoảng cách hàng dày hợp lý cho ngô lai trung ngày C.P.333 trên đất xám bạc màu Bắc Giang Determination of Suitable Narrow Row Spacing for Hybrid Maize Variety CP333 on Degraded Soils in Bac giang Province
Đinh Văn Phóng, Nguyễn Như Hà, Nguyễn Văn Bộ
940
7.Breeding Short Growth Duration of Rice Derived from a Cross between Indica Cultivar IR24 (Oryza sativa L.) and Oryza rufipogon Species Chọn tạo giống lúa ngắn ngày từ tổ hợp lai giữa giống lúa trồng IR24 và lúa dại Oryza rufipogon
Mai Văn Tân, Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Văn Cường
945
CHĂN NUÔI, THÚ Y & NTTS
1.Ảnh hưởng của tuổi và kích cỡ đến khả năng sinh sản của tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) bố mẹ sạch bệnh Age and Size Effects on Spawning Performance of pathegen-free Broodstock of White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei)
Vũ Văn In, Trần Thế Mưu, Vũ Văn Sáng
951
2.Một số đặc điểm sinh học sinh sản của sán lá đơn chủ đẻ trứng Dactylogyrus sp. ký sinh trên cá trắm cỏ The Reproductive Biology of Dactylogyrus sp. (Monogenea: Dactylogyridae) Infecting Grasscarp
Trương Đình Hoài, Nguyễn Thị Hậu, Kim Văn Vạn
957
3.Khả năng sinh trưởng năng suất và chất lượng thịt của lợn đực dòng tổng hợp VCN03 Growth Performance, Carcass Characteristics and Meat Quality of VCN03 Boars
Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Quế Côi và Đinh Văn Chỉnh
965
4.Hiện trạng nghề nuôi ngao ở một số tỉnh ven biển miền Bắc và Bắc trung Bộ, Việt Nam Status of Hard Clam Farming in Some Coastal Provinces of North and Northern Central Vietnam
Bùi Đắc Thuyết, Trần Văn Dũng
972
5.Ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung astaxanthin và canthaxanthin với tỷ lệ khác nhau lên màu sắc thịt cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) Effect of Different Proportion of Astaxanthin and Canthaxanthin on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillet Pigmentation 
Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Tiến Hóa
981
6.Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn giàu protein trên cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787)
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan
987
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
1.Assessment of Water Quality at Fish Cages in the North of Vietnam Đánh giá chất lượng nước khu nuôi cá biển bằng lồng bè ở miền Bắc Việt Nam
Trần Quang Thư, Lê Tuấn Sơn, Nguyễn Tiến Long, Đoàn Thu Hà, Trần Văn Luận
996
2.Thực tiễn công tác dồn điền đổi thửa và tác động đến phát triển nông nghiệp và nông thôn tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Practices and Impacts of Land Consolidation to Agricultural and Rural Development in Phu Vang District, Thua Thien Hue Provinc
Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thụy Đoan
1005
3.So sánh khuê tảo bám trong nền trầm tích của các sinh cảnh rừng khác nhau trong hai mùa ở rừng ngập mặn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc trăng, Việt Nam Comparison of Benthic Diatom in Sediment of Different Forest Habitats in Two Seasons at Cu Lao Dung Mangrove Fore
Nguyễn Thị Gia Hằng, Nguyễn Thanh Tùng
1015
KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
1.Mô phỏng tính chất chuyển động vòng của máy kéo trên đất nông nghiệp Modeling and Investigating the Dynamical Turning Process of the Pneumatic Tire Tractors on the Field
Hàn Trung Dũng, Bùi Hải Triều
1023
2.Thành phần axít amin và các chất bay hơi có trong một số loại nước mắm thương mại ở Việt Nam Amino Acid Profile and Volatile Compounds of Several Commercial Fish Sauces in Viet Nam
Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Anh Tuấn
1030
3.Xác định một số công nghệ chính của quá trình chế biến bánh bích qui xốp bổ sung bột hạt điều làm nguyên liệu phụ Building a Procedure for Adding Cashew nut in Cookie Making Process
Đinh Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đức Quyết
1037
4.Ứng dụng phân lớp ảnh chụp lá cây bằng phương pháp máy vector hỗ trợ Leaf Image Classification Using Support Vector Machine
Phan Thị Thu Hồng, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy
1045
KINH TẾ, XÃ HỘI & PTNT
1.Vai trò của sản xuất nông nghiệp đối với các hộ dân vùng ngoại thành Hà Nội: Nghiên cứu điển hình ở thị trấn Trâu Quỳ – huyện Gia Lâm Roles of Agricultural Production for Households in Peri – urban Areas: Case Study in Trau Quy Town, Gia Lam District, Han
Nguyễn Phượng Lê, Lê Văn Tân
1053
2.Rice Contract Farming – the Potential Key to Improve Rice Growers’ Income: A Farm Level Study in An Giang Province Sản xuất lúa gạo theo hợp đồng – chìa khóa để nâng cao thu nhập cho người trồng lúa: Một nghiên cứu cấp độ nông hộ ở tỉnh An Giang
Trần Quốc Nhân, Ikuo TAKEUCHI, Đỗ Văn Hoàng
1062


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN