Năm 2009 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 6 – Năm 2009
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Xác định dung lượng mẫu nghiên cứu thích hợp cho một số chỉ tiêu của các thí nghiệm trồng đậu tương Phạm Tiến Dũng 697 2. Bố trí cây trồng vùng Cư …

Số 5 – Năm 2009
25/09/2017

CONTENTS 1. Research on the main factors, influencing the cavitation emulsification process of diesel fuel Milcho Angelov, Donka Stoeva, Hoang Duc Lien 137 2. Investigating pesticide applicators’ knowledge on pesticide risk reduction in vegetable production …

Số 4 – Năm 2009
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu nuôi cấy in – vitro cây hoa đào Nhật Tân (Prunus persica L.) Nguyễn Thị Lý Anh, Hồ Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Tấn Hưng 387 2. …

Số 3 – Năm 2009
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Xác định thời vụ và liều l¬ượng phân đạm cho ngô lai tại vùng đồng bằng Viên Chăn Kham tom Van tha nou vong, Nguyễn Thế Hùng, Mai Xuân Triệu 219 2. …

Số 2 – Năm 2009
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu tái sinh in vitro và chuyển gen green fluorescent protein vào cây hoa loa kèn (Lilium longgiflorum) nhờ vi khuẩn agrobacterium Nguyễn Thị Lý Anh, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị …

English issue No1 – 2009
25/09/2017

AGRONOMY 1. Photosynthetic and root characters related to drought tolerance in plant Pham Van Cuong 2 2. Application of PCR to identify the transgene in transgenic rice plants Nguyen Thi Thuy Hanh, Han Oksoo 10 …

Số 1 – Năm 2009
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Đặc tính hình thái và nông học một số giống kê chân vịt (eleusine coracana (l.) Gaertn.) thu thập từ phía bắc Việt nam và Nhật Bản Hoàng Việt Cường, Phạm Văn …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN