Năm 2004 Archives - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – Năm 2004
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Ứng dụng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào trong nhân nhanh in vitro một số giống địa lan có giá trị Nguyễn Quang Thạch, Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Lý …

Số 4 – Năm 2004
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở tằm dâu Bombyx mori Linne và biện pháp phòng chống chúng ở vùng đồng bằng sông Hồng Ngô Huy Trí 2. Đánh giá hiệu quả của …

Số 3 – năm 2004
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nhân nhanh giống dứa Ðài Nông 4 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô Nguyễn Quang Thạch, Ðinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương 2. So sánh hiệu lực của các loại phân bón: …

Số 2 – Năm 2004
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Nghiên cứu sinh trưởng của một số giống cam quýt tạo vật liệu trong nhân giống vô tính Boun Keua Vongsalath, Nguyên Văn Bộ, Hoàng Ngọc Thuận 2. Nghiên cứu nhân nhanh …

Số 1 – Năm 2004
25/09/2017

NÔNG HỌC 1. Cường độ quang hợp của lá và quả cà phê trong giai đoạn phát triển của quả tại Buôn Ma Thuột  Nguyễn Văn Thái, Hoàng Minh Tấn 2. Ðánh giá đặc điểm …BÌA TẠP CHÍ KHNNVN