Số 5 - 2022 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 5 – 2022

Đăng ngày:05/05/ 2022

MỤC LỤC CONTENTS

NÔNG HỌC
AGRONOMY

Ưu thế lai và khả năng kết hợp về năng suất và chất lượng giữa các dòng ngô nếp tím và ngô ngọt
Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Trung Đức, Vũ Văn Liết, Phạm Quang Tuân ……………..563
Đặc điểm di truyền đột biến của các dòng lúa TBR225 chỉnh sửa promoter OsSWEET14
Trần Lan Đài, Phạm Thu Hằng, Cao Lệ Quyên, Phạm Thị Vân, Phạm Xuân Hội,
Nguyễn Duy Phương …………………………………………………………………………………………….. 576
Ảnh hưởng của biochar đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của giống lạc L27 trong
điều kiện mặn

Vũ Ngọc Thắng, Ngô Thị Bích Hằng, Lê Thị Nga, Lê Thị Tuyết Châm ………………………… 584

CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Mô tả tỉ lệ đẻ trứng của gà D310 bằng một số hàm hồi quy phi tuyến tính
Hà Xuân Bộ, Lê Việt Phương, Đỗ Đức Lực………………………………………………………………. 596
Mô tả hình thái đá tai (Sagittal) của một số loài cá rạn san hô tại vùng biển Cát Bà và Thổ Chu
Vũ Quyết Thành, Trần Văn Đạt, Phùng Văn Giỏi, Trần Văn Hướng,
Trần Công Thịnh…………………………………………………………………………………………………….603
Giải mã và phân tích hệ gen của Parvovirus phân lập được trên chó tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam
Võ Văn Hải, Trịnh Thị Bích Ngọc, Phạm Quang Hưng, Nguyễn Văn Tâm,
Vũ Xuân Đăng, Bùi Trần Anh Đào, Lê Văn Phan ……………………………………………………….614
Ảnh hưởng di truyền của một số tổ hợp lai cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus)
Nguyễn Hồng Điệp, Vũ Văn Sáng, Vũ Hồng Sự, Nguyễn Công Dưỡng,
Trần Thị Kim Oanh, Đỗ Sơn Tùng…………………………………………………………………………….626

709

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Xây dựng mô hình dao động không gian của liên hợp máy xúc lật khi chuyển động có tải
Phạm Trọng Phước, Đặng Đức Thuận, Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa,
Nông Văn Vìn ……………………………………………………………………………………………………….635
Sinh trưởng của hệ sợi và phát triển quả thể nấm sò vàng (Pleurotus cintrinopileatus) trên một sốmôi trường dinh dưỡng khác nhau
Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Văn Vẻ, Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Luyện,
Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy ………………………………………………………………….642

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ECONOMICS, SOCIETY AND RURAL DEVELOPMENT

Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp FDI tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh
Dương Thị Giang, Nguyễn Công Tiệp, Bùi Thị Nga ……………………………………………………653
Xác định nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phan Lê Trang, Phí Thị Diễm Hồng, Trần Nguyễn Thị Yến,
Nguyễn Thị Hải Bình ………………………………………………………………………………………………665
Ảnh hưởng của việc tham gia liên kết đến kết quả sản xuất của nông dân trồng lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Huỳnh Lê Tấn Phát, Trần Quốc Nhân ……………………………………………………………………….677
Tác động của liên kết đến sản xuất và tiêu thụ chè của các nông hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Hữu Ngoan, Vũ Tiến Vượng, Tô Thế Nguyên……………………..686

BÀI TỔNG QUAN
REVIEW

Tổng quan về ấu trùng ruồi lính đen: Triển vọng đa chiều trong quản lý chất thải hữu cơ, nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi và phân bón cho cây trồng
Lưu Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Nhiên ………………………………………………………………………695BÌA TẠP CHÍ KHNNVN