Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

BÀI BÁO MỚI

Nguyễn Thế Hùng

Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng phương pháp lai đỉnh

Chi Tiết...

Nguyễn Văn Thái, Hoàng Minh Tấn

Khảo sát sự hình thành và phát triển quả của cà phê vối (Coffea canephora var. Robusta) tại Daklak

Chi Tiết...

Yorn Try, Hà Quang Hùng

Thành phần thiên địch (côn trùng ký sinh, côn trùng bắt mồi) của bọ trĩ Thrips palmi Karny hại đậu rau.

Chi Tiết...

Ngô Hải Xuyên, Hoàng Văn Thọ

Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và thuốc Metalaxyl đến sự sinh trưởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont.) de Bary trên một số giống cà chua, khoai tây.

Chi Tiết...


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN

Thông báo

Theo Kết luận cuộc họp ngày 28/7/2017 của Giám đốc học viện tại Hội nghị giao ban tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, đề nghị các giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên mở tài khoản ORCID, cập nhật lý lịch KHCN công bố trên wbesite Học viện Xem chi tiết
Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước dành cho thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành, Các cơ sở giáo dục đại học và Các ban biên tập tạp chí khoa học. Xem chi tiết
Thông báo nhận đăng các bài báo khoa học bằng tiếng Anh trong khuôn khổ hợp tác xuất bản giữa VNUA và GAAS Ngày 2/11/2010, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây – Nam Ninh - Trung Quốc (GAAS) đã diễn ra lễ kí kết biên bản thoả thuận hợp tác xuất bản các bài báo khoa học bằng tiếng Anh giữa tạp chí Khoa học và Phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và tạp chí Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây của GAAS Xem chi tiết