Số 11 - Năm 2016 - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 11 – Năm 2016

Đăng ngày:25/09/ 2017
NÔNG HỌC
1.KHAI THÁC VẬT LIỆU KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TỰ NHIÊN UH400 PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ ƯU THẾ LAI
Phạm Quang Tuân1*, Đồng Huy Giới2, Nguyễn Việt Long3, Vũ Văn Liết3, Nguyễn Thị Nguyệt Anh1, Nguyễn Văn Hà1, Đoàn Thị Yến1, Nguyễn Trung Đức1
1695
2.KHẢ NĂNG QUANG HỢP VÀ TÍCH LŨY CHẤT KHÔ CỦA DÒNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY DCG72 TRÊN CÁC MỨC ĐẠM KHÁC NHAU
Lê Văn Khánh1*, Vũ Quang Sáng2, Tăng Thị Hạnh2, Đinh Mai Thùy Linh3
1707
CHĂN NUÔI – THÚ Y – NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1.KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ ĐÔNG TẢO
Lê Thị Thắm1*, Ngô Xuân Thái1, Vũ Văn Thắng1, Đào Thị Hiệp2 Đoàn Văn Soạn3, Vũ Đình Tôn2, Đặng Vũ Bình2
1716
2.PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ SINH HÓA MÁU CỦA TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
Lưu Tuấn Nghĩa2, Nguyễn Bá Tiếp1*
1726
3.ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN Ornithobacterium rhinotracheale(ORT) PHÂN LẬP TỪ ĐÀN GÀ NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Nguyễn Thị Lan, Chu Đức Thắng*, Nguyễn Bá Hiên, Phạm Hồng Ngân, Lê Văn Hùng1, Nguyễn Thị Yến1
1734
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1.ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ TẠI HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM
Phan Quốc Hưng1*, Trần Thị Hồng Thơm2
1741
2.SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI CHỈ THỊ CHO MỨC ĐỘ DINH DƯỠNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thu Hà1*, Tạ Thị Hải Yến1, Đinh Tiến Dũng2 Đỗ Thuỷ Nguyên1, Trịnh Quang Huy1
1753
3.GIA TĂNG HẤP THU NPK VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TRỒNG BẮP LAI BẰNG BIỆN PHÁP “QUẢN LÝ DƯỠNG CHẤT THEO ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BIỆT” TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI TẠI AN PHÚ, AN GIANG
Nguyễn Quốc Khương*, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng
1764
4.NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KỸ THUẬT LỌC MÀNG ĐỂ THU VI TẢO NUÔI TRỒNG TỪ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN
Đỗ Khắc Uẩn1*, Đoàn Thị Thái Yên1, Nguyễn Tiến Thành2
1773
5.NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM TRỒNG NẤM LÀM GIÁ THỂ HỮU CƠ TRỒNG RAU AN TOÀN
Nguyễn Thị Minh*
1781
6.ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CẢNH QUAN ĐỊA MẠO – THỔ NHƯỠNG CHO PHÁT TRIỂN CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ LONG ĐỊNH 1 TẠI KHU VỰC CHÂN NÚI BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI
Phan Thị Thanh Hải1, Đặng Văn Bào2
1789
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
1.NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ CỦ GIỐNG HOA LAY ƠN “CHINON” TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI
Trần Thị Thúy1*, Bùi Thị Hồng1, Nguyễn Văn Phú2
1801
2.NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticusGÂY BỆNH TRÊN TÔM
Nguyễn Xuân Cảnh1*, Hồ Tú Cường2, Nguyễn Thị Định1, Phạm Thị Hiếu1
1809
3.NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM chân dài Clitocybe maxima(Gartn. ex Mey.:Fr.) Quél. DẠNG DỊCH THỂ
Ngô Xuân Nghiễn*, Nguyễn Thị Bích Thùy
1817
4.ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU SUẤT TRÍCH LY DẦU NGÔ
Nguyễn Thị Hoàng Lan1*, Nguyễn Thị Quyên1, Nguyễn Ngọc Cường2
1825
KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1.LIÊN KẾT HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN
Đỗ Thị Nga*, Lê Đức Niêm
1835
2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 TỔ HỢP LÚA LAI TH3 – 7
Phạm Thị Ngọc Yến*, Vũ Văn Quang, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trâm
1846
3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Lương Thanh Hoa
1853


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN